Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 22. Nauki Podstawowe z. 1-NP

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 2081-2671
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Fundamental Sciences
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 12

Byszewski, Ludwik
Strong maximum principles for infinite implicite systems of parabolic functional-differential inequalities together with nonlocal inequalities with integrals
typ: artykuł
Byszewski, Ludwik; Winiarska, Teresa
Integrodifferential evolution nonlocal problem for the first order equation
typ: artykuł
Bujakiewicz-Korońska, Renata; Koroński, Jan
The principle of minimum entropy production for diffusion and heat transfer in open systems
typ: artykuł
Nizioł, Józef; Piekarski, Zbigniew; Wójcik, Włodzimierz
Optymalizacja dynamiczna z odcinkowym sterowaniem
typ: artykuł
Chajec, Wiesław
Obliczenia numeryczne zjawiska magnetokalorycznego dla związku Mn0,98Ti0,02As w oparciu o model Beana-Rodbella
typ: artykuł
Osak, Andrzej; Piwowarczyk, Jacek
Studies of the dc and ac hopping electrical conductivity in ferroelectric Pb[(Fe1/3Sb2/3)xTiyZrz]O3
typ: artykuł
Pokladko-Kowar, Monika; Gondek, Ewa; Danel, Andrzej
Ogniwa fotowoltaiczne na bazie organicznych materiałów
typ: artykuł
Jaglarz, Janusz; Duraj, Ryszard
Goniometryczny pomiar funkcji BRDF dla powierzchni stałych
typ: artykuł
Foryś, Anna; Foryś, Andrzej S.
Analiza układów nanomechanicznych w stanach rezonansowych ze względu na stateczność
typ: artykuł
Kucwaj, Jan
Volume meshing using a coupled Delaunay triangulation with advancing front technique – mathematical foundation
typ: artykuł
Płażek, Joanna; Podyma, Michał
Równoległe łamanie haseł metodą słownikową w środowiskach MPI, OPENMP i CUDA
typ: artykuł
Jamroż, Lech; Raszka, Jerzy
Szeregowanie zadań cyklicznych z wykorzystaniem algorytmów priorytetowych
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/