Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 22. Architecture iss. 11-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 8


Technical Transactions iss. 22. Architecture iss. 11-A
typ: numer czasopisma
Filipowski, Szymon
Painting an elevation by light
typ: artykuł
Górska, Renata A.
Graphicacy capability as a factor enhancing success in engineering disciplines
typ: artykuł
Kulig, Anna ; Romaniak, Krystyna
Perspective as a convention of spatial objects representation
typ: artykuł
Nassery, Farid ; Zieliński,Rafał
3D computer modelling of architectural details based on the modern BIM inventory systems
typ: artykuł
Pawlak-Jakubowska, Anita ; Romaniak, Krystyna
The architecture of solid and retractable roofs
typ: artykuł
Vogt, Beata
AutoCAD and e-learning in teaching descriptive geometry
typ: artykuł
Wojtowicz, Agnieszka ; Wojtowicz, Barbara
The personal need for structure as a factor affecting the understanding and projecting of complex spacial structures
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/