Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 20. Fundamental Sciences iss. 2-NP

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
ISSN 2081-2671
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Fundamental Sciences
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 21
12
następne


Technical Transactions iss. 20. Fundamental Sciences iss. 2-NP
typ: numer czasopisma
Banionis, Juozas
The paths of mathematics in Lithuania: bishop Baranauskas (1835‒1902) and his research in number theory
typ: artykuł
Bartnicka, Kalina
How to study mathematics – the manual for Warsaw University 1st year students in the interwar period
typ: artykuł
Bazylevych, Lidiya ; Guran, Igor ; Zarichnyi, Mykhailo
Lwów period of S. Ulam’s mathematical creativity
typ: artykuł
Bečvářová, Martina
Mathematische Kränzchen in Prag – a forgotten German Mathematical Society
typ: artykuł
Bečvářová, Martina
The study of history of mathematics in the Czech Republic
typ: artykuł
Demidov, Sergey S.
World War I and mathematics in “The Russian World”
typ: artykuł
Domoradzki, Stanisław
Riemann surfaces in Puzyna’s monograph: Teorya funkcyj analitycznych
typ: artykuł
Domoradzki, Stanisław ; Stawiska, Małgorzata
Distinguished graduates in mathematics of Jagiellonian University in the interwar period. Part I: 1918‒1925
typ: artykuł
Domoradzki, Stanisław; Stawiska, Małgorzata
Distinguished graduates in mathematics of Jagiellonian University in the interwar period. Part II: 1926‒1939
typ: artykuł
Domoradzki, Stanisław; Zarichnyi, Mykhailo
On the beginning of topology in Lwów
typ: artykuł
Duda, Roman
The emergence of national mathematical research communities in Central-Eastern Europe
typ: artykuł
Flin, Piotr ; Bajan, Katarzyna ; Godłowski, Włodzimierz
Ludwik Silberstein and the operator calculus
typ: artykuł
Karpińska, Karolina
Teaching thinking in terms of functions – fulfilling the fundamental idea of the Merano Programme at Torun Classical Grammar School in the early twentieth century
typ: artykuł
Koroński, Jan
A note on the mathematical publications in the Dissertations and Reports of Meetings of the Academy of Arts and Sciences in Cracow in the years 1874‒1951
typ: artykuł
Koroński, Jan
Stanisław Kępiński (1867‒1908) and his papers in the field of differential equations
typ: artykuł
Koroński, Jan
Stanisław Zaremba (1863‒1942) and his results in the field of differential equations
typ: artykuł
Kosek, Marta
A few facts concerning the outstanding Polish mathematician Franciszek Leja
typ: artykuł
Obojska, Lidia
Some remarks of Jan Śleszyński regarding foundations of mathematics of Stanisław Leśniewski
typ: artykuł
Sznajder, Roman
Kaczmarz algorithm revisited
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/