betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8983)
    Artykuły i Czasopisma (6598)
    Publikacje książkowe (466)
    Materiały konferencyjne (187)
    Prace dyplomowe (1712)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35485)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 20. Fundamental Sciences iss. 2-NP

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Fundamental Sciences
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 21
12
następne


Technical Transactions iss. 20. Fundamental Sciences iss. 2-NP
Typ: numer czasopisma
Banionis, Juozas
The paths of mathematics in Lithuania: bishop Baranauskas (1835‒1902) and his research in number theory
Typ: artykuł
Bartnicka, Kalina
How to study mathematics – the manual for Warsaw University 1st year students in the interwar period
Typ: artykuł
Bazylevych, Lidiya ; Guran, Igor ; Zarichnyi, Mykhailo
Lwów period of S. Ulam’s mathematical creativity
Typ: artykuł
Bečvářová, Martina
Mathematische Kränzchen in Prag – a forgotten German Mathematical Society
Typ: artykuł
Bečvářová, Martina
The study of history of mathematics in the Czech Republic
Typ: artykuł
Demidov, Sergey S.
World War I and mathematics in “The Russian World”
Typ: artykuł
Domoradzki, Stanisław
Riemann surfaces in Puzyna’s monograph: Teorya funkcyj analitycznych
Typ: artykuł
Domoradzki, Stanisław ; Stawiska, Małgorzata
Distinguished graduates in mathematics of Jagiellonian University in the interwar period. Part I: 1918‒1925
Typ: artykuł
Domoradzki, Stanisław; Stawiska, Małgorzata
Distinguished graduates in mathematics of Jagiellonian University in the interwar period. Part II: 1926‒1939
Typ: artykuł
Domoradzki, Stanisław; Zarichnyi, Mykhailo
On the beginning of topology in Lwów
Typ: artykuł
Duda, Roman
The emergence of national mathematical research communities in Central-Eastern Europe
Typ: artykuł
Flin, Piotr ; Bajan, Katarzyna ; Godłowski, Włodzimierz
Ludwik Silberstein and the operator calculus
Typ: artykuł
Karpińska, Karolina
Teaching thinking in terms of functions – fulfilling the fundamental idea of the Merano Programme at Torun Classical Grammar School in the early twentieth century
Typ: artykuł
Koroński, Jan
A note on the mathematical publications in the Dissertations and Reports of Meetings of the Academy of Arts and Sciences in Cracow in the years 1874‒1951
Typ: artykuł
Koroński, Jan
Stanisław Kępiński (1867‒1908) and his papers in the field of differential equations
Typ: artykuł
Koroński, Jan
Stanisław Zaremba (1863‒1942) and his results in the field of differential equations
Typ: artykuł
Kosek, Marta
A few facts concerning the outstanding Polish mathematician Franciszek Leja
Typ: artykuł
Obojska, Lidia
Some remarks of Jan Śleszyński regarding foundations of mathematics of Stanisław Leśniewski
Typ: artykuł
Sznajder, Roman
Kaczmarz algorithm revisited
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/