Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A1

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 55
123
następne


Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A1
typ: numer czasopisma
Agajew, Maria
Baku – wizja przyszłości miasta
typ: artykuł
Asanowicz, Aleksander
Przestrzeń – miejsce. Percepcja modelowanych cyfrowo przestrzeni miejskich
typ: artykuł
Asanowicz, Katarzyna
Miasto przyszłości – miasto starych ludzi
typ: artykuł
Barczykowska, Agnieszka
Między slumsem a ogrodem – pytania o przyszłość polskich blokowisk na tle tendencji europejskich
typ: artykuł
Bardzińska-Bonenberg, Teresa
O gentryfikacji zabytkowych rejonów w Poznaniu
typ: artykuł
Barełkowska, Katarzyna
Eksperymenty w planowaniu przestrzennym
typ: artykuł
Berbesz, Anna
Zespoły hybrydowe jako próba stworzenia integralnych i multifunkcjonalnych struktur miejskich. Reanimacja czy dewaluacja urbanistyki XX/XXI wieku
typ: artykuł
Bielak, Maria; Ujma-Wąsowicz, Katarzyna
Metodologiczne aspekty badań nad kształtowaniem środowiska zbudowanego dla użytkowników grupy wiekowej 50+
typ: artykuł
Blazy, Rafał
Współczesne tendencje w przekształcaniu formy miasta – przyczyny „nowej prostoty”
typ: artykuł
Bonenberg, Agata
Postrzeganie i ocena miejskich przestrzeni publicznych w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego
typ: artykuł
Bonenberg, Wojciech
Architektura jako marka miasta – na przykładzie aglomeracji poznańskiej
typ: artykuł
Bradecki, Tomasz
Przyszłość miasta zwartego. Przykłady projektów i realizacji. Koncepcja zagospodarowania terenu Praga Południe w Warszawie
typ: artykuł
Celewicz, Piotr
Cyfrowa architektura
typ: artykuł
Czajka, Roman; Sobolewski, Andrzej
Komunikacja wodna we Wrocławiu – przyszłość – przeszłość
typ: artykuł
Domańska, Joanna
Przyszłość dolin rzecznych w miastach
typ: artykuł
Dudzic-Gyurkovich, Karolina
Przyszłość Alei Róż – autorska wizja projektowa
typ: artykuł
Fabris, Luca Maria Francesco
Mediolan obala mit stale rozrastającego się miasta
typ: artykuł
Gębczyńska-Janowicz, Agnieszka
Ślady przeszłości w miastach przyszłości
typ: artykuł
Głuchowski, Marcin
Blokowiska w przyszłości, a może już tylko obszary po blokowiskach?
typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/