betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 21. Środowisko z. 3-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 15

Biały, Mariusz
Wzmocnienie słabego podłoża nasypu autostrady na terenie zalewowym
Typ: artykuł
Dmytrow, Maciej; Stasierski, Jacek; Wrzosek, Krzysztof
Metoda szacowania podatności masywów gruntowych na upłynnienie na przykładzie osuwiska zapory ziemnej i zbiornika odpadów górniczych
Typ: artykuł
Gaszyński, Jan; Pabian, Zbigniew
Badania modelowe udarowego zagęszczenia gruntu spoistego
Typ: artykuł
Grodecki, Michał
Wpływ hydrogramu fali powodziowej na zachowanie się wałów przeciwpowodziowych
Typ: artykuł
Kacprzak, Grzegorz
Analiza porównawcza układu płyta–pal – teoria a praktyka
Typ: artykuł
Kanty, Piotr
Próba numerycznego odzwierciedlenia procesu wbijania kolumny kamiennej
Typ: artykuł
Kwiecień, Arkadiusz; Latus, Paweł; Zając, Bogusław
Próba budowy modelu reologicznego dla polimeru i analiza dokładności tego modelu na podstawie badań doświadczalnych
Typ: artykuł
Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław; Budzikowski, Andrzej
Powstrzymanie procesu destrukcji uszkodzonego muru oporowego na aktywnym osuwisku z użyciem polimerowych złączy podatnych
Typ: artykuł
Łupieżowiec, Marian
Analiza stateczności wysokich nasypów autostradowych wykonywanych na terenach zalewisk
Typ: artykuł
Popielski, Paweł; Stasierski, Jacek; Wrzosek, Krzysztof
Wykorzystanie trójwymiarowej analizy stateczności jako narzędzia wspomagania projektowania zapory w zmiennych warunkach geologicznych i morfologicznych
Typ: artykuł
Radzicki, Krzysztof; Opaliński, Paweł
Weryfikacja aplikacji modelu amplitudy do określania prędkości filtracji w zaporze ziemnej na podstawie analizy pomiarów temperatury
Typ: artykuł
Sternik, Krzysztof
Wpływ degradacji parametrów mechanicznych odpadów kopalnianych na stateczność skarpy głębokiego wykopu
Typ: artykuł
Urbański, Aleksander; Grodecki, Michał
Analiza stateczności murów bulwarowych Wisły w warunkach rozmycia dna
Typ: artykuł
Witakowski, Piotr
Uszkodzenia termiczne przyczółków mostowych
Typ: artykuł
Zaczek-Peplinska, Janina; Popielski, Paweł
Wykorzystanie monitoringu geodezyjnego do weryfikacji modeli numerycznych oddziaływania realizowanej inwestycji na obiekty sąsiednie
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/