Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Repozytorium PK

baza zasobów

  
Elementy tej kolekcji: 6


Artykuły i Czasopisma
typ: zbiór artykułów i czasopism

Publikacje książkowe
typ: zbiór publikacji książkowych

Materiały konferencyjne
typ: zbiór materiałów konferencyjnych

Prace dyplomowe
typ: zbiór prac dyplomowych

Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne
typ: zbiór dokumentów związanych z pracą naukową i programem nauczania na PK

Materiały informacyjne PK
typ: zbiór materiałów informacyjnych


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/