Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41243)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Otwarte zasoby wiedzy. Nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, Kraków-Zakopane 15-17.06.2011

typ: zbiór materiałów konferencyjnych

  

Data wydania 2016
Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 20

Rachoń, Janusz
Problemy informacji naukowo-technicznej w Polsce. Koncepcja Centralnej Biblioteki Nauk Przyrodniczych i Technicznych
typ: fragment książki
Sapa, Remigiusz
Konflikty w obszarze pośredniczenia w komunikacji naukowej : interesy i ideologia
typ: fragment książki
Marcinek, Marzena
Opinie naukowców na temat publikowania na zasadach open access w świetle badań realizowanych w ramach projektu Study of Open Access Publishing (SOAP)
typ: fragment książki
Bednarek-Michalska, Bożena
Rola bibliotek naukowych we wdrażaniu rozwiązań otwartych Repozytorium Open Access – model dla uczelni
typ: fragment książki
Barańska-Malinowska, Barbara; Knop, Urszula
Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy
typ: fragment książki
Dobrzyńska-Lankosz, Ewa
Czasopisma szkół wyższych w wolnym dostępie
typ: fragment książki
Szczepańska, Barbara
Europejskie tendencje w otwartości – przegląd strategii i programów
typ: fragment książki
Studzińska-Jaksim, Paulina
Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych
typ: fragment książki
Derfert-Wolf, Lidia
Międzynarodowe repozytorium z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej E-LIS
typ: fragment książki
Wałek, Anna
Biblioteka cyfrowa jako typ otwartego repozytorium (na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej)
typ: fragment książki
Brzozowska, Aleksandra
Otwarte zasoby wiedzy na przykładzie łódzkich jednostek naukowych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Łódzkiego
typ: fragment książki
Jakubiec, Anna; Pazdur, Marzena
CASPAR – długoterminowa archiwizacja obiektów cyfrowych
typ: fragment książki
Andrukhiv, Andrzej; Sokil, Mariya; Tarasov, Dmytro
Rozwój Open Access na Ukrainie na przykładzie elektronicznego repozytorium Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”
typ: fragment książki
Rychlik, Małgorzata; Karwasińska, Emilia
Polowanie na zasób – czyli strategia pozyskiwania dokumentów do repozytorium AMUR (Adam Mickiewicz University Repository)
typ: fragment książki
Skubała, Elżbieta; Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata
CYRENA, czyli Cyfrowe Repozytorium Nauki Politechniki Łódzkiej
typ: fragment książki
Górski, Marek M.; Juszczyk, Helena; Lipińska, Dorota; Pietrukowicz, Maria
Znaczenie Zintegrowanego Systemu Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych (SUW) w organizacji komunikacji naukowej na Politechnice Krakowskiej
typ: fragment książki
Cieraszewska, Urszula
Bazy danych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – BazEkon i Dorobek
typ: fragment książki
Pawłowska, Maria
Książkowa ewolucja czy biblioteczna rewolucja? Studium jednego przypadku
typ: fragment książki
Feret, Błażej
Biblioteka hubem uczelni? : nowe czasy – nowe wyzwania
typ: fragment książki
Prokopczuk, Wiktor
Українсько-польський аспект у діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/