Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 16

typ: numer czasopisma

  

Tytuł tomu Rekreacja w miejscu zamieszkania = Recreation in a place of residence
Data wydania 2016
ISSN 1731-2442
Kolekcja
Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17

Seruga, Wacław
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy
typ: artykuł
Abyzov, Vadym
Typological, systematic and structural principles of forming a recreational environment
typ: artykuł
Lyuda, Ruban
Urban waterfron recreation territories : a dialogue with water
typ: artykuł
Kusińska, Elżbieta
Wodne przestrzenie rekreacyjne
typ: artykuł
Markiewicz, Przemysław
Wpływ orientacji budynku względem stron świata, wielkości przeszkleń oraz konstrukcji okien i sposobu ich montażu na zużycie energii końcowej na ogrzewanie w budynkach energooszczędnych
typ: artykuł
Dudzic-Gyurkovich, Karolina
Miejskie strefy rekreacji jako element strategii pokonywania barier urbanistycznych
typ: artykuł
Wójcik, Agnieszka; Młynarski, Łukasz
Niemieckie wystawy ogrodowe jako narzędzie rewitalizacji miast
typ: artykuł
Antosz, Monika
Galeria handlowa jako centrum rozrywki i rekreacji na przykładzie wybranych galerii w Polsce
typ: artykuł
Klimowicz, Joanna
Rola terenów rekreacyjnych w różnych strefach klimatycznych : na przykładzie Syrii
typ: artykuł
Chmielewski, Wojciech Jan
Rekreacja – kontemplacja
typ: artykuł
Burkot, Małgorzata
Współczesne wykorzystanie rysunku planu i mapy w kreacji posadzki przestrzeni publicznej służącej rekreacji : wybrane przykłady
typ: artykuł
Mikielewicz, Renata
Materializacja wyciszenia. Struktura urbanistyczna czasu wolnego
typ: artykuł
Orchowska, Anita
Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna miasta odpowiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców
typ: artykuł
Lubelska, Maria
Przestrzeń rekreacji w obiekcie Cameleon-Woluwe w Brukseli
typ: artykuł
Broniewicz, Piotr
Rekreacja – ogrodzona
typ: artykuł
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Parki Nowego Jorku. Droga do sukcesu
typ: artykuł
Seruga, Wacław
Rekreacja w małych zespołach mieszkaniowych
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/