Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 46

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2016
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 46
typ: numer czasopisma
Tołłoczko, Zdzisława
Wieżowiec siedziby Łotewskiej Akademii Nauk w Rydze – przykład architektury socrealizmu czy też eklektyczno-neohistoryzującego radzieckiego retrospektywizmu
typ: artykuł
Staniewska, Anna
Park Esterházy w tkance urbanistycznej Wiednia
typ: artykuł
Brol, Janusz; Dawczyński, Szymon; Adamczyk, Katarzyna
Możliwości wtórnego wykorzystywania drewnianych elementów konstrukcyjnych
typ: artykuł
Dobosz, Kamil
Uprawnienia właścicieli zabytkowych nieruchomości a przepisy podatkowe w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Gosztyła, Tomasz
Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego Koszyc w opiniach studentów
typ: artykuł
Malik, Rafał
Limanowa. Próba charakterystyki planu miasta lokacyjnego w oparciu o studia nad wielkością i kształtem działki siedliskowej
typ: artykuł
Valluzzi, Maria Rosa; Garbin, Enrico; Modena, Claudio; Bozza, Enzo; Francescato, Dario
Modeling of timber floors strengthened with seismic improvement techniques
typ: artykuł
Arciszewska-Kędzior, Anna; Kunecký, Jiří; Hasníková, Hana
Mechanical response of a lap scarf joint with inclined faces and wooden dowels under combined loading
typ: artykuł
Krupa, Michał
Twórczość Teodora Talowskiego i jego zapomniany projekt Gimnazjum S. Goszczyńskiego w Nowym Targu. Historia i uwagi do rewaloryzacji
typ: artykuł
Zielińska, Monika; Misiewicz, Joanna
Problematyka konstrukcyjna zabytkowego obiektu przywracanego do użytkowania na przykładzie kamienicy przy ul. Staromiejskiej w Olsztynie
typ: artykuł
Kołodziejczyk, Piotr; Czarnowicz, Marcin; Ochał-Czarnowicz, Agnieszka
Ślady Wielkiej Wojny w Karpatach. Badania i dokumentacja elementów umocnień w rejonie Jaślisk i Moszczańca w latach 2015–2016
typ: artykuł
Stala, Klaudia
Najstarszy widok łobzowskiego castellum Kazimierza Wielkiego z 1536/1537 roku
typ: artykuł
Serov, E.N.; Mironova, S.I.; Orłowicz, Roman
Lower quadrangular frame beams of the Church of the Transfiguration on Kizhi Island, Russia
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/