Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 17

typ: numer czasopisma

  

Tytuł tomu Rekreacja w mieście = Recreation within a city
Data wydania 2016
ISSN 1731-2442
Kolekcja
Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16

Seruga, Wacław
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy
typ: artykuł
Bizio, Krzysztof
Geneza i kierunki rozwoju terenów rekreacyjnych w kompozycji urbanistycznej modernistycznych zespołów mieszkaniowych. Część 1 – europejski modernizm do II wojny światowej
typ: artykuł
Bizio, Krzysztof
Geneza i formy terenów rekreacyjnych w kompozycji urbanistycznej modernistycznych zespołów mieszkaniowych. Część 2 – modernizm po II wojnie światowej i nurty go kontestujące
typ: artykuł
Motak, Maciej
Ewolucja funkcjonalno-przestrzenna rejonu osiedla Oficerskiego w Krakowie. Od kolonii mieszkaniowych na peryferiach miasta do wielofunkcyjnego zespołu śródmiejskiego
typ: artykuł
Gyurkovich, Mateusz
Parc Central de Nou Barris jako element systemu zieleni hybrydowej struktury urbanistycznej Metropolii Barcelońskiej
typ: artykuł
Dyda, Oleksandra
Importance of spontaneous attractiveness for personalization of architectural environment of Lviv region small towns (Ukraine)
typ: artykuł
Siuda, Maciej
Wielość. Architektura w erze postfordyzmu
typ: artykuł
Olenderek, Joanna; Olenderek, Maciej
Partycypacja środowisk kulturowych, społecznych organizacji pozarządowych i obywatelskich na przykładzie tworzenia programów dla przestrzeni rekreacyjnych w Łodzi
typ: artykuł
Chyb, Angelika
Atrakcyjność przestrzeni uniwersyteckich w obliczu współczesnych potrzeb społecznych
typ: artykuł
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Rustykalne formy rekreacji realizowane i kreowane przez mieszkańców współczesnych miast
typ: artykuł
Dost, Manezha
Centrum rekreacyjno-edukacyjne „Kujawy” jako przykład innowacyjnego zagospodarowania terenów pogórniczych
typ: artykuł
Fabris, Luca Maria Francesco; Li, Xiaoyue
Milan, a history in recreational spaces
typ: artykuł
Pekarchuk, Oksana
Recreation function in the architecture of the apartment buildings (on the example of the historical buildings of Lviv)
typ: artykuł
Hrytsyuk, Lesya; Kaidanovska, Olena
Art exhibitions in sociocultural space
typ: artykuł
Siedlecki, Bogdan
Wpływ rozwiązań technologicznych systemów oświetlenia obszarów mieszkaniowych na socjologię oraz zanieczyszczenie światłem środowiska naturalnego
typ: artykuł
Seruga, Wacław
Wewnątrz – zewnątrz domu
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/