Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 6. Civil Engineering iss. 1-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2016
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 20


Technical Transactions iss. 6. Civil Engineering iss. 1-B
typ: numer czasopisma
Bucka, Agnieszka
Natural material in sustainable construction with regards to “straw bale” technology – selected issues
typ: artykuł
Chrabąszcz, Ireneusz ; Dudzik, Marek ; Koźlak, Mateusz ; Prusak, Janusz; Boczoń, Krzysztof
The proposed new rail route between Kraków and Zakopane with the use of civil engineering structures – tunnels
typ: artykuł
Górecka, Anna ; Bosak, Grzegorz
Static and dynamic analysis of the steel viewing platform
typ: artykuł
Kozlovská, Mária ; Sirochmanová, Lenka
Energy-efficient construction of apartment houses in Slovakia
typ: artykuł
Kyjaková, Lenka ; Bašková, Renáta
Advantages and disadvantages of modern methods of construction used for modular schools in Slovakia
typ: artykuł
Łukaszewski, Łukasz
Application of scanning measurments to document the behavior states of various engineering and building construction components
typ: artykuł
Mandičák, Tomáš ; Mesároš, Peter ; Selín, Jozef
Document management systems for data sharing in construction project management
typ: artykuł
Milewski, Tomasz ; Starowicz, Krzysztof ; Bosak, Grzegorz
Numerical analysis of cooling tower surface based on wind tunnel studies in terms of aerodynamic interference
typ: artykuł
Murzyn, Izabela
Dynamic response of the industry masonry chimney to seismic load
typ: artykuł
Nowak-Dzieszko, Katarzyna ; Rojewska-Warchał, Małgorzata
Symulation of night cooling in a single dwelling of a large panel building
typ: artykuł
Porzuczek, Jan
A novel approach to the design of modular controllers for solar thermal systems
typ: artykuł
Przenzak, Estera
Research on transport of concentrated solar radiation for lighting purposes
typ: artykuł
Repelewicz, Michał ; Szymańska-Stachura, Aneta; Goik, Urszula
A building made of polystyrene prefabricates from the perspective of new technical conditions and standards of NF15 and NF40
typ: artykuł
Sornek, Krzysztof
Power generation in small heat sources using thermoelectric generators
typ: artykuł
Spišáková, Marcela ; Mačková, Daniela
Perception of waste management by construction companies
typ: artykuł
Starowicz, Krzysztof; Milewski, Tomasz ; Bosak, Grzegorz
Wind tunnel studies of cooling tower surface in terms of aerodynamic interference
typ: artykuł
Švajlenka, Jozef ; Kozlovská, Mária
Transport costs of prefab wood and brick construction – comparative study
typ: artykuł
Szubel, Mateusz
Impact of the air nozzles configuration in the biomass boiler on the carbon monoxie emission
typ: artykuł
Tažiková, Alena ; Kozlovská, Mária; Struková, Zuzana
Technological and economical analysis of selected wood-based construction systems
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/