betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 8. Architecture iss. 2-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2016
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 20


Technical Transactions iss. 8. Architecture iss. 2-A
Typ: numer czasopisma
Samuels, Ivor
“Toward an Urban Design Manifesto” – revisited
Typ: artykuł
Gzell, Sławomir
Urban design and the sense of the city
Typ: artykuł
Roca, Estanislao; Martí, Miquel; Pesoa, Melisa
Contemporary urbanisation in China: an overview and the project for Shanghai
Typ: artykuł
Cerasoli, Mario
Cities of the world, a world of suburbs. Transformations of ‘settlements rules’ and ‘forms of living’ in contemporary Latin America (among globalization, cars and television)
Typ: artykuł
Kantarek, Anna Agata
The urban villa plot as a structural element of an urban block. Villa Urban Block
Typ: artykuł
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
The role and importance of small and medium-sized cities in the revitalisation of the Polish Carpathian region
Typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
Cracow of the future – will it be a city where everybody would like to live?
Typ: artykuł
Racoń-Leja, Kinga
Trzech Wieszczów Avenue in Krakow – spatial reinterpretation in light of predicted transport changes
Typ: artykuł
Gyurkovich, Mateusz
Memory of the city – layers of the city. Spanish examples
Typ: artykuł
Malinowska-Petelenz, Beata
Temples of Europe and their cultural contexts
Typ: artykuł
Rębielak, Janusz
Proposals for the application of space structures in the design of the main support structures of tall buildings
Typ: artykuł
Vogt, Beata
Creating theoretical models of vaults with the use of AutoCAD software, on the example of barrel vaults
Typ: artykuł
Hodor, Katarzyna; Sawicka, Małgorzata
The role of landscape architecture in the process of revitalising rural areas
Typ: artykuł
Sawicka, Małgorzata
Municipal Parks in Bielsko-Biala – concepts and realisations from 1899 vs. today
Typ: artykuł
Jonak, Marcin
A digital method for the generation of anamorphic images – visualised in conical reflective surfaces
Typ: artykuł
Białobłocka, Karolina
Historical colour schemes of architecture: selected methods of presentation
Typ: artykuł
Gadomska, Wiesława
Art and the city: the issue of the development of museums in the landscape of New York City
Typ: artykuł
Dudkiewicz, Margot; Pogroszewska, Elżbieta; Durlak, Wojciech; Szmagara, Mariusz
The role of sculpture in shaping the style of garden objects
Typ: artykuł
Witasiak, Katarzyna
The archetype of the labyrinth in the architecture of holocaust memorials
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/