betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 9. Civil Engineering iss. 3-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2016
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 15


Technical Transactions iss. 9. Civil Engineering iss. 3-B
Typ: numer czasopisma
Bońkowski, Piotr; Minch, Maciej Yan
Selected problems relating to structural calculations of buildings located in mining areas in terms of preventive protection
Typ: artykuł
Boroń, Paweł; Dulińska, Joanna
Seismic performance of a reinforced concrete bridge under a sequence of seismic shocks using the concrete damage plasticity model
Typ: artykuł
Dulińska, Joanna; Murzyn, Izabela
The dynamic response of an arch footbridge to selected types of dynamic loading
Typ: artykuł
Falborski, Tomasz; Jankowski, Robert
Effectiveness of a mathematical model in simulating nonlinear mechanical behaviour of a seismic isolation system made of polymeric bearings
Typ: artykuł
Galman, Iwona; Kubica, Jan
An attempt to describe the stiffness degradation of brick masonry subjected to uniaxially cyclic compressive loads
Typ: artykuł
Garbalińska, Halina; Strzałkowski, Jarosław
Wave amplitudes of temperature and heat flux in the surroundings of external walls
Typ: artykuł
Jakubczyk-Gałczyńska, Anna; Kristowski, Adam; Jankowski, Robert
The application of neural networks in forecasting the influence of traffic-induced vibrations on residential buildings
Typ: artykuł
Kozioł, Krzysztof
Impact of the selection of different computational models of partition walls for structure response due to vibrations caused by car traffic
Typ: artykuł
Kożuch, Barbara; Tatara, Tadeusz
Selected results of vibrations propagation in ground subsurface layers caused by train runs
Typ: artykuł
Pilecka, Elżbieta; Białek, Magdalena; Manterys, Tomasz
The influence of geotechnical conditions on the instability of road embankments and methods of protecting them
Typ: artykuł
Sołtysik, Barbara; Jankowski, Robert
The response of three colliding models of steel towers to seismic excitation
Typ: artykuł
Zając, Maciej
Numerical evaluation of the influence of the modernisation of selected apartment buildings subjected to mining tremors on their dynamic response
Typ: artykuł
Zembaty, Zbigniew; Bobra, Piotr; Paprotny, Michał; Póda, Andrzej; Bubała, Czesław; Kuś, Juliusz
A procedure for forecasting the results of induced seismicity on buildings following exceptionally strong mine tremors
Typ: artykuł
Zych, Teresa; Krasodomski, Wojciech
Polyolefin fibres used in cementitious composites – manufacturing, properties and application
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/