Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 11. Environmental Engineering iss. 1-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2016
ISSN 1897-6336
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16


Technical Transactions iss. 11. Environmental Engineering iss. 1-Ś
typ: numer czasopisma
Ackl, Raja Abou; Thamsen, Paul Uwe
Experimental and numerical investigations on air entrainment in pump sump for wet pit pumping stations
typ: artykuł
Alihosseini, Maryam; Thamsen, Paul Uwe
An overview of SPH simulation and experimental investigation of sediment flows in sewer flushing
typ: artykuł
Ciepliński, Jerzy; Rybicki, Stanisław M.
Impact of daily flow to mid-size WWTP bioreactor on electric energy consumption
typ: artykuł
König, Anne; Sorgler, Yuki; Jekel, Martin
Anaerobic biological degradation of carbamazepine at environmental concentrations
typ: artykuł
Książyński, Krzysztof W.
Simple description of groundwater recharge through the vadose zone
typ: artykuł
Łomińska, Dominika
Humic substances as by-product precursors generated during oxidation and disinfection – review of the literature
typ: artykuł
Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt; Fela, Katarzyna; Generowicz, Agnieszka
Utilization of animal blood plasma as example of using cleaner technologies methodology
typ: artykuł
Młyńska, Anna; Zielina, Michał
Experimental research on the impact of different hardness waters on their contamination by protective cement mortar linings after pipe renovation
typ: artykuł
Müller, Jarosław
Energy efficiency improvement of the refrigeration cycle using an internal heat exchanger
typ: artykuł
Opaliński, Paweł; Radzicki, Krzysztof; Bonelli, Stephane
Numerical modelling of coupled heat and water transport on embankment dam in Kozlowa Gora
typ: artykuł
Pawłowska-Salach, Agata; Zielina, Michał; Polok-Kowalska, Aleksandra
Analysis of a wedge-wire screen’s work
typ: artykuł
Rezka, Piotr; Balcerzak, Wojciech
Occurrence of antibiotics in the environment
typ: artykuł
Rezka, Piotr; Balcerzak, Wojciech
Occurrence of antidepressants – from wastewater to drinking water
typ: artykuł
Wassilkowska, Anna; Czaplicka, Anna; Polus, Michał
Imaging of aquatic organisms using variable-pressure SEM
typ: artykuł
Wilk, Barbara
Ultrafiltration membranes made of: polyaniline, ionic liquid and cellulose
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/