Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 47

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2016
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 47
typ: numer czasopisma
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Nowy Teatr Szekspirowski w Gdańsku
typ: artykuł
Tołłoczko, Zdzisława
Non omnis moriar. Czyli o bieżącej kondycji neoklasycyzmu w architekturze współczesnej
typ: artykuł
Borri, Antonio; Corradi, Marco; Castori, Giulio
Reinforcement of softwood beams using unglued composite laminates
typ: artykuł
Wesołowski, Łukasz
Translokacja obiektów budowlanych w aspekcie przyczyn i możliwości stosowania
typ: artykuł
Descamps, Thierry; Avez, Coralie; Carpentier, Olivier; Antczak, Emmanuel; Jeong, Gi Young
Historic timber roofs modelling: prosthesis and resin repairs
typ: artykuł
Krupa, Michał
Krajobraz kulturowy Ziemi Nowotarskiej – wybrane zagadnienia
typ: artykuł
Colla, Camilla
Verification of sonic tomography outcome through local testing of mechanical properties in historic timber beam
typ: artykuł
Stożek, Łukasz
Kościół parafialny w Kasince Małej – zapomniane dzieło Jana Sasa-Zubrzyckiego
typ: artykuł
Gaczoł, Andrzej
Możliwości i ograniczenia wojewódzkich konserwatorów zabytków w pierwszej połowie XX wieku (na przykładach z terenu obecnego województwa małopolskiego)
typ: artykuł
Krukowiecka-Brzęczek, Anna
Katowicka Ligota. Historia rozwoju przestrzennego. Wstęp do badań
typ: artykuł
Gocál, Jozef; Krušinský, Peter; Capková, Eva
Static analysis of historical trusses
typ: artykuł
Mioduszewski, Paweł; Jasieńko, Jerzy; Nowak, Tomasz
Przekształcenia konstrukcji i przestrzeni dachowych założeń zabytkowych w świetle wykorzystania do nowych funkcji – na przykładzie dworu Sarny
typ: artykuł
Deryło, Przemysław
Wymiana stropów
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/