betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 48

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2016
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 15


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 48
Typ: numer czasopisma
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Co zrobić z tym postmodernizmem?
Typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
Quo vadis „Cracovia”
Typ: artykuł
Żychowska, Maria Jolanta
Spojrzenie wstecz
Typ: artykuł
Białkiewicz, Andrzej
O ochronie architektury sakralnej lat 70. i 80. XX wieku
Typ: artykuł
Kuśnierz, Kazimierz; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Problematyka ochrony dziedzictwa architektury polskiej 2 połowy XX wieku na wybranych przykładach
Typ: artykuł
Kołodziejczyk, Katarzyna
Dziedzictwo niekonwencjonalne. Estetyka i ochrona polskiej sztuki nowoczesnej na przykładzie sztuki konceptualnej i instalacji z przełomu lat 70. i 80., stanowiących formę integralną z architekturą 2 poł. XX w.
Typ: artykuł
Urbańska, Marta A.
Polska architektura późnego modernizmu – kategorie stanu zachowania, syntetyczne studia przypadków i dylematy konserwacji
Typ: artykuł
Czechowicz, Jacek
Kościoły Antoniego Mazura – strzelistość i rytm
Typ: artykuł
Sroczyńska, Jolanta
Polska polityka historyczna i jej wpływ na kształtowanie się praktyki konserwatorskiej w pierwszych latach powojennych
Typ: artykuł
Zin, Barbara
Ochrona idei nowatorskich na przykładzie przedsoborowej architektury sakralnej diecezji tarnowskiej
Typ: artykuł
Białkiewicz, Joanna Jadwiga
Kontrowersje wokół ochrony dziedzictwa powojennego modernizmu w Krakowie na przykładzie hotelu Forum
Typ: artykuł
Tołłoczko, Zdzisława
Kostium francuski w architekturze XIX wieku i jego recepcja na ziemiach Polski na przykładzie pałaców w Świerklańcu i Kronenberga w Warszawie
Typ: artykuł
Szpyt, Maksymilian; Pikulski, Piotr
Niezbadane losy Pałacu w Łobzowie za czasów Jana III Sobieskiego. Próba komputerowej rekonstrukcji na podstawie analizy historii pałacu od roku 1655 do połowy XIX wieku
Typ: artykuł
Cęckiewicz, Witold
Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej 2 połowy XX wieku – wstępna próba określenia kryteriów oceny obiektów architektonicznych i założeń urbanistycznych
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/