Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Vol. 2

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2017
ISSN 0011-4561
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions 2017
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Technical Transactions. Vol. 2
typ: numer czasopisma
Salingaros, Nikos A.
Eight city types and their interactions: the “eight-fold” model
typ: artykuł
Michorczyk, Barbara; Hędrzak, Elżbieta
Study of oxidative coupling of methane integrated with CO oxidation
typ: artykuł
Grodecki, Michał
Numerical modelling of gabion joints
typ: artykuł
Kasprzak, Adam; Popielski, Paweł
Comparison of temperature and displacements of a gravity section and a buttress section illustrated with the example of concrete dam in Rożnów
typ: artykuł
Kwaśny, Justyna; Balcerzak, Wojciech
Characteristics of selected methods for the synthesis of nanometric zirconium oxide – critical review
typ: artykuł
Łątka, Dawid
Stress state laboratory verification in masonry structures according to the flat jack method
typ: artykuł
Poehler, Michael; Thamsen, Paul Uwe
Design of a decentralised intelligent network for five wet pit pumping stations
typ: artykuł
Domagała, Zygmunt; Kędzia, Krzysztof
Analysis, modelling and verification of the phenomena occurring in a hydraulic prop during dynamic load
typ: artykuł
Głogowska, Karolina; Sikora, Janusz W.
The production and properties of micro-extruded low-density polyethylene microtubes
typ: artykuł
Kozień, Marek S.; Smolarski, Dariusz
Comparison of results of stress cycle counting by the direct spectral method and the Fu-Cebon method for bi-modal type stress processes
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/