Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Architektura w przestrzeni sztuk 2015

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2015
Uwagi Wystawa dyplomów magisterskich absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Pałacu Sztuki w Krakowie
Kolekcja
Architektura w przestrzeni sztuk
Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 12

Mizia, Małgorzata
Architektura w przestrzeni sztuk 2015
typ: fragment książki
Czarny-Piotrowska, Joanna
Zespół mieszkaniowo-usługowy w Kazimierzy Wielkiej
typ: fragment książki
Styrylska (Gonciarz), Joanna; Styrylski, Krzysztof
Port lotniczy w Białymstoku
typ: fragment książki
Jakubowska, Katarzyna; Jakubowski, Kasper
Twierdza Przemyśl. Park Kulturowy Krajobrazu Warownego - Grupa Siedliska Wierchowe Forty
typ: fragment książki
Jania, Michał; Łękawski (Jucha), Filip
Koncepcja urbanistyczna rewitalizacji obszaru Twierdzy "Modlin" z koncepcją architektoniczną Instytutu III Tysiąclecia
typ: fragment książki
Klimkiewicz-Kozak, Martyna
Projekt fonicznego Parku Maćka i Doroty inspirowany krajobrazem dźwiękowym Krakowa
typ: fragment książki
Kot, Michał
Koncepcja zagospodarowania nabrzeża portowego Bjørvika w Oslo
typ: fragment książki
Obrał-Hudzik, Aleksandra
Projekt rewitalizacji przestrzeni publicznych wzdłuż alei Solidarności w Nowej Hucie : od Placu Centralnego do Centrum Administracyjnego dawnej Huty im. T. Sendzimira
typ: fragment książki
Pikulski, Piotr; Szpyt, Maksymilian
"Cinema Architecture" - Multimedialne Centrum Przyszłości
typ: fragment książki
Rduch, Judyta
Reuse, recycle, revitalise, redeveloping the Refshaleøen shipyard in Copenhagen
typ: fragment książki
Rymarczyk, Agnieszka
Filharmonia Krakowska. Rewitalizacja obszaru na krakowskich Grzegórzkach
typ: fragment książki

Kronika : reportaże, fotografie, didaskalia
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/