Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41373)
Inne bazy bibliograficzne (14436)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1984)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7504)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Macherzyński, Bartłomiej; Włodarczyk-Makuła, Maria; Ładyga, Ewa; Pękała, Władysław

Comparison of parameters co-fermentation process of municipal sewage sludge with excess sewage sludge from treated coking wastewater

typ: artykuł

 

Wariant tytułu Porównanie parametrów procesu kofermentacji mieszaniny osadów komunalnych z nadmiernymi osadami z oczyszczania ścieków koksowniczych
Opublikowane w Technical Transactions
Data wydania 2017
Numeracja czasopisma Y. 114, vol. 4
Zakres stron 155-163
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydawnictwo PK
Język angielski
DOI 10.4467/2353737XCT.17.056.6367

tematyka
Abstrakt
The study presents results concerning changes of physicochemical properties and biogas production during the co-digestion process. The sample constituted a mixture of raw and excess sludge that was inoculated ... więcej

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zmian właściwości fizyczno-chemicznych oraz produkcji biogazu podczas procesu kofermentacji. Próbkę kontrolną stanowiły osady komunalne zaszczepione ... więcej
Klasyfikacja PKT [620000] Gospodarka wodna
[922700] Ochrona środowiska
[794200] Gospodarka odpadami. Wykorzystanie odpadów
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Sekcja Environmental Engineering
Słowa kluczowe biogas, co-fermentation, sewage sludge, sewage sludge from treated coking wastewater

biogaz, kofermentacja, osady ściekowe, osady ze ścieków koksowniczych
Afiliacja publikacji/Instytut PK Zbiory cyfrowe BPK [—]

zasób
Plik zasobu MacherzynskiB_ComparisonParameters.pdf
Format pdf
Licencja Licencja PK
Prawo dostępu Zasób dostępny dla wszystkich
Liczba pobrań 158

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/