Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 49

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2017
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 18


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 49
typ: numer czasopisma
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Podsumowanie ogólnopolskiej konferencji „Ochrona dziedzictwa architektury polskiej II połowy XX wieku” Warszawa 16–17 XI 2016
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Posłowie do Ogólnopolskiej Konferencji „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki II połowy XX wieku”
typ: artykuł
Ciarkowski, Błażej
Architektura wypoczynkowa w służbie polityki – kłopotliwe dziedzictwo ośrodków wypoczynkowych z czasów Polski Ludowej
typ: artykuł
Gil-Mastalerczyk, Joanna
Dziedzictwo architektury sakralnej Kielc drugiej połowy XX wieku
typ: artykuł
Lewicki, Jakub
Ocena wartości zabytków epoki modernizmu. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
typ: artykuł
Korpała, Małgorzata
Ochrona substancji czy formy w zabytkach epoki modernizmu
typ: artykuł
Kozłowska, Izabela; Rek-Lipczyńska, Agnieszka
Ochrona architektonicznych dóbr kultury współczesnej na terenie Pomorza Zachodniego
typ: artykuł
Kulig, Anna
Autentyzm dzieł architektury XX wieku – chroniony czy zagrożony?
typ: artykuł
Motak, Maciej
Ochrona architektury Krakowa z lat 80. i 90. XX wieku
typ: artykuł
Rudnicka-Bogusz, Marta
Architektura modernizmu w projektach pracowników Wydziału Architektury PWr. Wizje a realizacja i utrzymanie
typ: artykuł
Myczkowski, Zbigniew; Siwek, Andrzej
Park Kulturowy Nowej Huty – nowa formuła ochrony urbanistyki i architektury 2. połowy XX wieku
typ: artykuł
Siwek, Andrzej
Reprezentatywne czy wyjątkowe – dylematy ochrony dziedzictwa 2. połowy XX wieku
typ: artykuł
Świt-Jankowska, Barbara
Ochrona dziedzictwa architektonicznego jako element edukacji wczesnoszkolnej
typ: artykuł
Bal, Wojciech
Architektura modernistyczna Szczecina lat 60. i 70. w idei i realizacji
typ: artykuł
Komorowski, Waldemar
Ochrona dziedzictwa urbanistyki i architektury Nowej Huty z lat 1949–1959
typ: artykuł
Gaczoł, Andrzej
Kryteria dotyczące wpisu obiektów architektonicznych z drugiej połowy XX wieku do rejestru zabytków. Teoria i praktyka
typ: artykuł
Majczyk, Joanna; Tomaszewicz, Agnieszka
Tuż po realizmie socjalistycznym. Architektura i urbanistyka Wrocławia z przełomu lat 50. i 60. XX wieku
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/