Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Vol. 7

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2017
ISSN 0011-4561
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions 2017
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 21
12
następne


Technical Transactions. Vol. 7
typ: numer czasopisma
Dudzic-Gyurkovich, Karolina
Subject of urban tissue continuity in different urbanisation periods in Europe. Selected aspects
typ: artykuł
Szczerek, Eliza
International student workshops as an important element in architectural education
typ: artykuł
Hoła, Bożena; Nowobilski, Tomasz; Rudy, Jarosław; Borowa Błazik, Ewa
Dangerous events related to the use of scaffolding
typ: artykuł
Ostrowski, Krzysztof
The influence of CFRP sheets on the strength of specimens produced using normal concrete and high-performance concrete assessed using uniaxial compression tests
typ: artykuł
Pilecka, Elżbieta; Stec, Krystyna; Szermer-Zaucha, Renata
The influence of the Kłodnica fault tectonic zone on the degree of damage to buildings resulting from high magnitude tremors
typ: artykuł
Śpiewak, Anna; Ulewicz, Małgorzata
Analysis of the impact of corrosion on loss of load capacity and time between failures of a bridge in the town of Wisla
typ: artykuł
Kovivchak, Yaroslav
An analysis of electromagnetic processes in a turbogenerator with a real rotor and a stator tooth structure in the no-load mode
typ: artykuł
Bielski, Andrzej
Different optimisation tasks used in water quality management
typ: artykuł
Szlapa, Monika; Hachaj, Paweł S.
The impact of processes of sediment transport on storage reservoir functions
typ: artykuł
Hojny, Marcin
Hybrid model of liquid metal flow and solidification
typ: artykuł
Kowalczyk, Małgorzata
Cutting forces during precise turning of NiTi shape memory alloy
typ: artykuł
Krowiak, Artur; Podgórski, Jordan
The adaptation of the cross validation aproach for RBF-based collocation methods
typ: artykuł
Lisowski, Edward; Rajda, Janusz
Evaluation of pressure losses reduction possibility for WEH22 directional control valve by internal geometry correction
typ: artykuł
Migus, Marcin; Kęsy, Andrzej; Kęsy, Zbigniew
Flow simulation in hydrodynamic torque converter
typ: artykuł
Opaliński, Andrzej; Głowacki, Mirosław
Mobile remote monitoring system of water reservoirs
typ: artykuł
Piątek, Paweł
Evaluation of particle size distribution of aggregates in asphalt concrete by means of image analysis software
typ: artykuł
Osowski, Karol; Kęsy, Andrzej; Kęsy, Zbigniew; Olszak, Artur
Application of numerical calculations in the design process of hydrodynamic torque converter
typ: artykuł
Płatek, Robert; Malinowski, Łukasz; Zwoliński, Piotr
Numerical analysis of damage in silica filled epoxy products using XFEM and its verifications
typ: artykuł
Woś, Piotr; Dindorf, Ryszard
Virtual prototyping of electro-hydraulic parallel manipulator control systems
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/