beta



Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10030)
    Artykuły i Czasopisma (7240)
    Publikacje książkowe (528)
    Materiały konferencyjne (200)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1869)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (13)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38494)
Inne bazy bibliograficzne (14053)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1927)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 1. Mechanika z. 1-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-6328
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /



Elementy tej kolekcji: 24
12
następne

Bar, Olaf
Drgania wymuszone krępych belek posadowionych na podłożu sprężystym
typ: artykuł
Bar, Adam; Świątoniowski, Andrzej
Wpływ modelu tłumienia w uplastycznionym obszarze pasma na charakter drgań średnioczęstotliwościowych występujących podczas walcowania blach
typ: artykuł
Basista, Zygmunt; Książek, Marek A.; Tarnowski, Janusz
Testowe badania doświadczalne reakcji człowieka-operatora narzędzia ręcznego przy sinusoidalnym sygnale wejściowym
typ: artykuł
Cieplok, Grzegorz
Amplituda drgań symetrycznie posadowionej maszyny wibracyjnej podczas rezonansu przejściowego
typ: artykuł
Czubak, Piotr; Radosz, Zbigniew
Analiza obciążeń korpusu maszyny wibracyjnej przenoszącej nadawę
typ: artykuł
Dziadosz-Kulpa, Katarzyna; Stypuła, Krzysztof
Wpływ grubości płyty stropowej na odbiór drgań przez ludzi
typ: artykuł
Dziopa, Zbigniew
Układ stabilizujący wieżę wyrzutni samobieżnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego
typ: artykuł
Engel, Zbigniew W.; Nizioł, Józef
Problemy drgań mechanicznych w pracach uczonych krakowskich
typ: artykuł
Ferdek, Urszula
Wpływ zderzeń na drgania poprzeczne i skrętne wirników
typ: artykuł
Filipek, Roman; Wiciak, Jerzy
Analiza MES promieniowania dźwięku przez belkę z elementami piezoceramicznymi
typ: artykuł
Prącik, Michał; Furmanik, Kazimierz
Stanowisko do badania oporów tarcia w modelu przenośnika zgrzebłowego rurowego
typ: artykuł
Kawecki, Janusz; Stypuła, Krzysztof
Badania doraźne i monitorowanie drgań w diagnostyce dynamicznej budynków
typ: artykuł
Stypuła, Krzysztof; Kawecki, Janusz
Błędy w prognozowaniu i diagnostyce wpływów dynamicznych na budynki
typ: artykuł
Korzeniowski, Roman
Badanie elektropneumatycznego układu wibroizolacji z adaptacyjnym układem stabilizacji wibroizolacyjnej masy
typ: artykuł
Kowal, Janusz; Konieczny, Jarosław; Orkisz, Paweł
Zastosowanie elektromagnetycznego silnika liniowego do redukcji drgań mechanicznych
typ: artykuł
Ziemiański, Daniel; Książek, Marek A.
Ciało człowieka lądującego po zeskoku jako przykład układu mechanicznego ze stabilizującym sprzężeniem zwrotnym
typ: artykuł
Ziemiański, Daniel; Książek, Marek A.
Nowy algorytm doboru wag kwadratowego wskaźnika jakości przy syntezie optymalnego układu wibroizolacji ciała siedzącego człowieka
typ: artykuł
Kumaniecka, Anna; Nizioł, Józef; Prącik, Michał
Badania doświadczalne modelu układu sieć trakcyjna–odbierak prądu
typ: artykuł
Łuczko, Jan
Zjawisko synchronizacji drgań i wzbudzenia asynchronicznego w oscylatorze Lienarda
typ: artykuł
Maślanka, Marcin; Sapiński, Bogdan; Snamina, Jacek
Analiza eksperymentalna właściwości dynamicznych układu redukcji drgań liny z tłumikiem magnetoreologicznym
typ: artykuł

12
następne





© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/