betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 11. Mechanika z. 1-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 1897-6328
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9

Augustyn, Marcin; Ryś, Jan
Kinematyka i moment napędowy turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu wirnika
Typ: artykuł
Bieda, Maciej; Piekarski, Zbigniew
Quasi-okresowa optymalizacja z dwoma sterowaniami podstawowymi drgającego pręta wspornikowego
Typ: artykuł
Muc, Aleksander; Barski, Marek
Ciecze magnetoreologiczne i ich zastosowania praktyczne
Typ: artykuł
Mzad, Hocine
Etude theorique et pratique du phenomene de pompage dans les compresseurs industriels
Typ: artykuł
Saad, Mohamed; Mzad, Hocine
Modelisation de la coupe orthogonale, comportements thermique et tribologique
Typ: artykuł
Romanowicz, Piotr; Zieliński, Andrzej P.
Analiza elementów maszyn poddanych obciążeniom cyklicznym w warunkach kontaktu
Typ: artykuł
Sikora, Jan
Badania współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów ziarnistych
Typ: artykuł
Turkiewicz, Jadwiga; Sikora, Jan
Badania izolacyjności akustycznej przegród dwuściennych z rdzeniami dźwiękochłonnymi z materiałów ziarnistych
Typ: artykuł
Turkiewicz, Jadwiga
Własności dźwiękochłonne struktur warstwowych z materiałem typu „plaster miodu”
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/