Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 11. Mechanika z. 1-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 1897-6328
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9

Augustyn, Marcin; Ryś, Jan
Kinematyka i moment napędowy turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu wirnika
typ: artykuł
Bieda, Maciej; Piekarski, Zbigniew
Quasi-okresowa optymalizacja z dwoma sterowaniami podstawowymi drgającego pręta wspornikowego
typ: artykuł
Muc, Aleksander; Barski, Marek
Ciecze magnetoreologiczne i ich zastosowania praktyczne
typ: artykuł
Mzad, Hocine
Etude theorique et pratique du phenomene de pompage dans les compresseurs industriels
typ: artykuł
Saad, Mohamed; Mzad, Hocine
Modelisation de la coupe orthogonale, comportements thermique et tribologique
typ: artykuł
Romanowicz, Piotr; Zieliński, Andrzej P.
Analiza elementów maszyn poddanych obciążeniom cyklicznym w warunkach kontaktu
typ: artykuł
Sikora, Jan
Badania współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów ziarnistych
typ: artykuł
Turkiewicz, Jadwiga; Sikora, Jan
Badania izolacyjności akustycznej przegród dwuściennych z rdzeniami dźwiękochłonnymi z materiałów ziarnistych
typ: artykuł
Turkiewicz, Jadwiga
Własności dźwiękochłonne struktur warstwowych z materiałem typu „plaster miodu”
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/