betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 3. Mechanika z. 3-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 29
12
następne

Ciężobka, Marek
Conversion of raster images into vector graphics
Typ: artykuł
Czyżewski, Tadeusz
Analysis of air flow into carburettor throat of motor-bicycle engine
Typ: artykuł
Domagała, Mariusz
CFD analysis of pilot operated relief valve
Typ: artykuł
Dikha, Alexandr; Chumakov, Alexandr
Modelling and forecasting of wear resistance of friction units of machines with lubricants
Typ: artykuł
Dwornicka, Renata; Pietraszek, Jacek
Simulation based determination of sample required size for estimation of returnable package distribution with assumed estimation maximum error
Typ: artykuł
Fabiś, Joanna
Computer-aided failure analysis during product design
Typ: artykuł
Filipowska, Renata
Optimization of ski jumping inrun profile
Typ: artykuł
Filo, Grzegorz
Developing of software for carrying out research in the area of hydraulic control systems
Typ: artykuł
Goroshko, Andrii
Nondestructive control and diagnosing of technical state of manufactured articles by acoustic emission method
Typ: artykuł
Gromala, Przemysław
Utilization of modern engineering tools for designing directional control valve
Typ: artykuł
Jagiełło, Adam; Trzaska, Jacek; Dobrzański, Leszek A.
Computer software for modelling CCT diagrams
Typ: artykuł
Hawryluk, Michał
Optimization of heavy loaded railway car
Typ: artykuł
Kot, Łukasz
Analysis of computer tomograph selected parameters in terms of shape reproduction
Typ: artykuł
Kot, Paweł
Computer aided design of plastic components used in automobile industry
Typ: artykuł
Koziak, Laura
Informatics in the service of visually disabled children
Typ: artykuł
Krawczyk, Mariusz
Digital marking and hiding of information in CAD systems
Typ: artykuł
Kravchuk, Olga
To the question of vector field canonic reper in four-dimensional equiaffine space
Typ: artykuł
Kwolek, Magdalena
Development of artificial neural network based speech synthesis for the polish language
Typ: artykuł
Łapsa, Jakub
Intelligent picture recognition system as a bitmap and conversion into vectorial drawings
Typ: artykuł
NÆss, Øystein Djuvik N; Ytredal, Hilde
Mobile wind turbine
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/