betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10030)
    Artykuły i Czasopisma (7240)
    Publikacje książkowe (528)
    Materiały konferencyjne (200)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1869)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (13)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38494)
Inne bazy bibliograficzne (14053)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1927)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2017

typ: zbiór książek

  

Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni ArchitektonicznejElementy tej kolekcji: 6


Defining the architectural space : transmutations of concrete : monograph. Vol. 6 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : transmutacje betonu : monografia. Vol. 6
typ: zbiór rozdziałów

Defining the architectural space : transmutations of concrete : monograph. Vol. 5 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : transmutacje betonu : monografia. Vol. 5
typ: zbiór rozdziałów

Defining the architectural space : transmutations of concrete : monograph. Vol. 4 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : transmutacje betonu : monografia. Vol. 4
typ: zbiór rozdziałów

Defining the architectural space : transmutations of concrete : monograph. Vol. 3 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : transmutacje betonu : monografia. Vol. 3
typ: zbiór rozdziałów

Defining the architectural space : transmutations of concrete : monograph. Vol. 2 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : transmutacje betonu : monografia. Vol. 2
typ: zbiór rozdziałów

Defining the architectural space : transmutations of concrete : monograph. Vol. 1 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : transmutacje betonu : monografia. Vol. 1
typ: zbiór rozdziałów


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/