betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10014)
    Artykuły i Czasopisma (7227)
    Publikacje książkowe (527)
    Materiały konferencyjne (199)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1868)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (13)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38445)
Inne bazy bibliograficzne (14053)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1927)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2016

typ: zbiór książek

  

Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni ArchitektonicznejElementy tej kolekcji: 8


A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 8 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 8
typ: zbiór rozdziałów

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 7 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 7
typ: zbiór rozdziałów

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 6 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 6
typ: zbiór rozdziałów

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 5 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 5
typ: zbiór rozdziałów

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 4 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 4
typ: zbiór rozdziałów

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 3 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 3
typ: zbiór rozdziałów

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 2 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 2
typ: zbiór rozdziałów

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 1 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 1
typ: zbiór rozdziałów


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/