Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10297)
    Artykuły i Czasopisma (7442)
    Publikacje książkowe (714)
    Materiały konferencyjne (210)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39891)
Inne bazy bibliograficzne (14225)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7335)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Defining the architectural space : transmutations of concrete : monograph. Vol. 2 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : transmutacje betonu : monografia. Vol. 2

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2017
ISBN 978-83-7242-959-9
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2017
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej / Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 10

Misiągiewicz, Maria
The Magic Space orfinding the reality of The Way of Four Gates
typ: fragment książki
Kobylarczyk, Justyna
The new look of concrete
typ: fragment książki
Motak, Maciej
Three images of concrete transmutation in Krakow architecture since late 1950s
typ: fragment książki
Maluga, Leszek
Mexicans poets of concrete
typ: fragment książki
Wierzbicka, Anna Maria
Sacrum – transcendence of concrete. Sacralisation of matter in modern meaningful architecture
typ: fragment książki
Bonenberg, Agata
Concrete architecture as a sign of the times. The national sports complex in Phnom Penh
typ: fragment książki
Słyk, Jan
Concrete – topological medium
typ: fragment książki
Olenderek, Joanna
Transmutational architecture of Łódź is always innovative
typ: fragment książki
Segal, Rafi
The body concrete. Modernism’s architecture of bareness
typ: fragment książki
Trillo de Leyva, Juan Luis; Dorado, José Alba
Transfers
typ: fragment książki


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/