Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Defining the architectural space : transmutations of concrete : monograph. Vol. 2 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : transmutacje betonu : monografia. Vol. 2

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2017
ISBN 978-83-7242-959-9
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2017
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej / Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 10

Misiągiewicz, Maria
The Magic Space orfinding the reality of The Way of Four Gates
typ: fragment książki
Kobylarczyk, Justyna
The new look of concrete
typ: fragment książki
Motak, Maciej
Three images of concrete transmutation in Krakow architecture since late 1950s
typ: fragment książki
Maluga, Leszek
Mexicans poets of concrete
typ: fragment książki
Wierzbicka, Anna Maria
Sacrum – transcendence of concrete. Sacralisation of matter in modern meaningful architecture
typ: fragment książki
Bonenberg, Agata
Concrete architecture as a sign of the times. The national sports complex in Phnom Penh
typ: fragment książki
Słyk, Jan
Concrete – topological medium
typ: fragment książki
Olenderek, Joanna
Transmutational architecture of Łódź is always innovative
typ: fragment książki
Segal, Rafi
The body concrete. Modernism’s architecture of bareness
typ: fragment książki
Trillo de Leyva, Juan Luis; Dorado, José Alba
Transfers
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/