Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41373)
Inne bazy bibliograficzne (14436)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1984)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7504)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Ferreira De Sá, José Gregorio

Multicriteria diagnosis of synchronous machines

typ: rozprawa doktorska

 

Wariant tytułu Wielokryterialna diagnostyka maszyny synchronicznej
Promotor dr hab. Adam Warzecha
Data wydania 2016
Data obrony 2018-01-10
Wydawca [s.n.]
Język angielski

tematyka
Abstrakt
The aim of the research was to use modern data processing techniques in detection of electric motor faults. The research focuses on formulation of procedures developing a multi-criteria diagnosis of synchronous ... więcej

Celem pracy było wykorzystanie nowoczesnych technik przetwarzania danych w wykrywaniu uszkodzeń silników elektrycznych. Badania koncentrowały się na sformułowaniu procedur rozwijających wielokryterialną ... więcej
Klasyfikacja PKT [431900] Maszyny elektryczne
[412700] Przetwarzanie danych. Przygotowanie danych
[430000] Elektrotechnika
[410000] Informatyka
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej [E]
Słowa kluczowe synchronous machine, fault diagnosis, machine learning, classification

maszyny synchroniczne, diagnoza uszkodzeń, uczenie maszynowe, klasyfikacja

zasób
Plik zasobu FerreiraJ_MulticriteriaDiagnosis.pdf
Format pdf
Licencja Licencja PK. Brak możliwości edycji i druku.
Prawo dostępu Zasób dostępny dla wszystkich
Liczba pobrań 319

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/