Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 7 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 7

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2016
ISSN 0860-097X
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2016
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej / Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 10

Gajewski, Piotr
A house and a building mass
typ: fragment książki
Podhalański, Bogusław
D.O.M. The ark is the home
typ: fragment książki
Barnaś, Janusz
Home within a city – a sign of a location
typ: fragment książki
Bigaj, Przemysław
The alchemy of the urbanite’s house
typ: fragment książki
Kapecki, Tomasz
Home lost
typ: fragment książki
Kozień-Woźniak, Magdalena
House, city, history – a theatre in a former foreman mansion in Kielce
typ: fragment książki
Nowogońska, Beata
Performance characteristics of residential buildings
typ: fragment książki
Początko, Marek
Multi-family palace or urban monument?
typ: fragment książki
Winskowski, Piotr
A house beneath the city
typ: fragment książki
Żuk, Paweł
What happened in Pruitt-Igoe?
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/