betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9914)
    Artykuły i Czasopisma (7187)
    Publikacje książkowe (487)
    Materiały konferencyjne (197)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1852)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (30)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38194)
Inne bazy bibliograficzne (13995)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1870)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions 2018

typ: seria

  

ISSN 0011-4561
Wydawca Wydawnictwo PK
Data wydania 2018
Kolekcja
Technical Transactions
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 3


Technical Transactions. Iss. 3
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2018

Technical Transactions. Iss. 2
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2018

Technical Transactions. Iss. 1
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2018


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/