Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Iss. 1

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2018
ISSN 0011-4561
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions 2018
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17


Technical Transactions. Iss. 1
typ: numer czasopisma
Samuels, Ivor
How to kill the street without destroying the buildings
typ: artykuł
Dudzic-Gyurkovich, Karolina
Public space and urban barriers in Cracow. Analysis of the existing state
typ: artykuł
Krupa, Michał
Revalorisation project of the 19th-century Bohaterów Monte Cassino Park in Jarosław
typ: artykuł
Danel, Krzysztof S.; Michalski, Oskar; Usatenko, Zoryana; Sanetra, Jerzy; Nowak, Elżbieta M.
Dicyanovinyl end-capped 9,10-bis (phenylethynyl) anthracenes for organic solar cells
typ: artykuł
Janus-Michalska, Małgorzata
Hyperelastic behaviour of auxetic material in tension and compression tests
typ: artykuł
Starkowski, Dariusz
Load restraint with allsafe products. Part 1: choosing a semi-trailer – a systematic analysis
typ: artykuł
Szydlowski, Rafal; Bednarz, Katarzyna
Material and construction solutions of war shelters with the example of Hitler's main headquarters in the Wolf’s Lair
typ: artykuł
Schiff, Krzysztof
Ant colony optimisation algorithm for the facility localisation problem
typ: artykuł
Wilk, Barbara K.; Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
Biovac® wastewater treatment plants in the mountain national parks
typ: artykuł
Kotowski, Andrzej; Nowakowska, Monika
Standards for the dimensioning and assessment of reliable operations of area drainage systems under conditions of climate change
typ: artykuł
Biedugnis, Stanisław; Czapczuk, Andrzej
The application of the ‘K-nearest neighbour’ method to evaluate pressure loss in water supply lines
typ: artykuł
Kowalska, Maria Elżbieta; Zaczek-Peplinska, Janina
Examples of measuring marks used in geo-reference and the connection between classic geodetic measurements and terrestrial laser scanning
typ: artykuł
Ferdek, Urszula
The modelling and analysis of shock absorbers with stroke-dependent damping
typ: artykuł
Jasiewicz, Marcin
The dynamic repeatability of a machine tool–holder–workpiece system
typ: artykuł
Różyło, Patryk
Numerical analysis of crack initiation and propagation in an aluminium sample
typ: artykuł
Krawczyk, Lena; Sołek, Marlena; Mika, Łukasz
Ice slurry flow in ball valves
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/