Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Iss. 2

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2018
ISSN 0011-4561
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions 2018
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16


Technical Transactions. Iss. 2
typ: numer czasopisma
Gyurkovich, Mateusz ; Sotoca, Adolfo
Towards the Cracow Metropolis – a dream or a reality? A selected issues
typ: artykuł
Bijak, Anna ; Racoń-Leja, Kinga
Political aspects of Tempelhof Field
typ: artykuł
Jasiński, Artur
Protecting public spaces against vehicular terrorist attacks
typ: artykuł
Matusik, Agnieszka
River Valley as a hydrological/urban dynamic system in the structure of the contemporary city
typ: artykuł
Nowacka-Rejzner, Urszula
Water in the creation of revitalised urban areas. The case of King’s Cross Central
typ: artykuł
Zieliński, Rafał
The issue of the linearity of the waterfront based on the redevelopment of Lyon’s river banks
typ: artykuł
Ziobro, Anna
Planning-related factors of the quality of the residential environment in the modelling of the functional spatial structure of Cracow
typ: artykuł
Woliński, Przemysław ; Jasiński, Radomir
Chemistry of 2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes. Part I. Synthesis and physical properties
typ: artykuł
Woliński, Przemysław ; Kącka-Zych, Agnieszka
Chemistry of 2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes. Part II. Chemical transformations
typ: artykuł
Gwóźdź, Marian
Reliability component differentiation in building structures made of timber
typ: artykuł
Starkowski, Dariusz
Load restraint with allsafe products. Part two: choosing a load securing system – a systematic analysis
typ: artykuł
Schiff, Krzysztof
An ant colony optimisation algorithm for the triple matching problem
typ: artykuł
Twaróg, Bernard
Interaction between hydraulic conditions and structures – fluid structure interaction problem solving. A case study of a hydraulic structure
typ: artykuł
Kwiatkowski, Dominik ; Lisowski, Edward
Nonlinear static analysis of air cushion in SolidWorks Simulation 2016
typ: artykuł
Wach, Krzysztof
Measurements of the angular and linear displacements of steered wheel
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/