Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Iss. 5

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2018
ISSN 0011-4561
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions 2018
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Technical Transactions. Iss. 5
typ: numer czasopisma
Delnicki, Maciej
Problems of creating spatial order of building development in post-agricultural areas
typ: artykuł
Grabowski, Ewa
Polish city as perceived by a US grown urban planner
typ: artykuł
Kafka, Krzysztof
Urban planners in Poland. Practicing the urban planning profession in Poland and other European countries
typ: artykuł
Bobek, Wojciech; Łakomy, Katarzyna
Contemporary processes in historical urban greenery areas and the selection of materials – introduction to research
typ: artykuł
Tovbych, Valeriy; Viazovska, Anna; Kryvoruchko, Yuriy
Place and people: landscape as a basis of development and preservation of cultural identity
typ: artykuł
Grudzińska, Magdalena
Greenhouse systems in quasi-stationary and dynamic modelling
typ: artykuł
Majcherczyk, Tadeusz; Kryzia, Katarzyna; Niedbalski, Zbigniew
The influence of rock mass disturbance on surface subsidence in urban areas
typ: artykuł
Prałat, Karol; Krymarys, Ewa
A particle size distribution measurements of selected building materials using laser diffraction method
typ: artykuł
Samotyy, Volodymyr; Telenyk, Sergii; Kravets, Petro; Shymkovych, Volodymyr; Posvistak, Taras
A real time control system for balancing a ball on a platform with FPGA parallel implementation
typ: artykuł
Kubala, Marek; Królikowska, Jadwiga; Wawrentowicz, Dariusz
Evaluation of the practicability of the decomposition and equivalent substitution method in the analysis of reliability of the sewage system
typ: artykuł
Grodecki, Michał; Toś, Cezary; Pomierny, Marcin
Excavation supported by diaphragm walls – inclinometric monitoring and numerical simulations
typ: artykuł
Bednarz, Adam; Byszewski, Ludwik
Continuous dependence of mild solutions on initial nonlocal data, of the nonlocal semilinear functional-differential evolution Cauchy problems of the first and second order
typ: artykuł
Lorenc, Augustyn; Szkoda, Maciej; Wyraz, Elżbieta
Methods of identifying the optimal positioning of different products within a warehouse with regard to minimising the costs associated with order picking
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/