Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Iss. 8

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2018
ISSN 0011-4561
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions 2018
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16


Technical Transactions. Iss. 8
typ: numer czasopisma
Staniewska, Anna
Sacred architecture and sacred areas in the designed space of mental health hospitals from the late 19thand early 20th centuries
typ: artykuł
Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Spatial significance of new municipal engineering structures – the case of Italian eco-incineration plants
typ: artykuł
Czekaj,Izabela ; Sobuś,Natalia
Concepts of modern technologies of obtaining valuable biomass-derived chemicals
typ: artykuł
Majewski, Łukasz ; Sikora, Janusz W.
Mechanical properties of polyethylene filled with treated Neuburg Siliceous Earth
typ: artykuł
Migas, Przemysław ; Baron, Jerzy
The co-combustion of rubber waste with LPG fuel in a fluidised bed reactor
typ: artykuł
Dźwierzyńska, Jolanta
Shaping curved steel rod structures
typ: artykuł
Chowaniec, Agnieszka ; Ostrowski, Krzysztof
Epoxy resin coatings modified with waste glass powder for sustainable construction
typ: artykuł
Richter, Matthias ; Paszkowski, Jan
Modelling driver behaviour in traffic-calmed areas
typ: artykuł
Hajduk-Stelmachowicz, Marzena ; Gołębiowski, Marek ; Stelmachowicz, Marek
The use of preliminary hazard analysis to assess the risk of damage to the telecommunications wired access network
typ: artykuł
Kiełkowicz, Kazimierz
Unsupervised learning in latent space with a fuzzy logic guided modified BA
typ: artykuł
Mielnik, Ryszard
The integration of an automatic reserve switching controller into a railway traffic control system power supply through the use of a Petri net and a graphical programming language
typ: artykuł
Kuciel, Stanisław; Mazur, Karolina
The effect of long-term storage on the mechanical properties of composites based on polyamide 10.10 derived from renewable sources
typ: artykuł
Ślusarczyk, Łukasz ; Franczyk, Emilia
Experimental determination of forces in a cutting zone durging turning a stainless steel shaft
typ: artykuł
Ślusarczyk, Łukasz ; Franczyk, Emilia
Experimental determination of the temperature in the cutting zone during turning of titanium alloy GRADE 2
typ: artykuł
Wach, Krzysztof
The influence of vehicle preparation on the results of suspension kinematics measurement
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/