Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41243)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Iss. 10

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2018
ISSN 0011-4561
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions 2018
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 18


Technical Transactions. Iss. 10
typ: numer czasopisma
Gadomska, Wiesława
Modern park as a result of urban space recycling – a review of New York City’s developments
typ: artykuł
Franta, Anna; Bojarowicz, Agnieszka
From slums to a model example of revitalisation: overcoming a difficult identity in the renewal process of the district of Hulme in Manchester
typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
New forms in a historical context. Contemporary architectural interventions in the landscape of the Oder river’s riverfronts in Wrocław’s city centre
typ: artykuł
Hryniewicz, Małgorzata
Royal residence in Lobzow. Transformations from the 13th to the 20th century against the background of the research state analysis in chronological order
typ: artykuł
Żelasko, Dariusz
Ensuring the QoS in computer networks through the use of the Pay&Require multi-agent system and electronic auctions
typ: artykuł
Bernatt, Jakub; Gawron, Stanisław; Glinka, Tadeusz; Polak, Artur
Induction motors in traction drives, service tests
typ: artykuł
Drążek, Zbigniew; Maciołek, Tadeusz; Szeląg, Adam; Steczek, Marcin
Energy efficiency of a railway line supplied by 3 kV supply system – a case study of the application of an inverter in a traction substation
typ: artykuł
Dudzik, Marek; Trębacz, Paweł; Hudym, Vasyl
Modeling of contact wire’s de-iceing phenomena using artificial neural networks
typ: artykuł
Gutenko, Denys
Selecting quasi-constant weight code parameters for systems of automatics
typ: artykuł
Mazur, Wojciech; Zając-Domański, Waldemar
High-frequency cascade converter for a dual-system locomotive
typ: artykuł
Rozegnał, Bartosz; Szular, Zbigniew; Mazgaj, Witold
Modifications of the soft switching system resistant to disturbances in control systems of voltage sources inverters
typ: artykuł
Szymenderski, Jan; Machczyński, Wojciech
Simulation of pipeline random response to stray currents effects produced by D.C. traction system
typ: artykuł
Lipiec, Piotr; Machno, Magdalena; Skoczypiec, Sebastian
Experimental research on electrodischarge drilling of high aspect ratio holes in Ti-6Al-4V alloy
typ: artykuł
Pliszka, Izabela; Radek, Norbert; Gądek-Moszczak, Aneta; Dwornicka, Renata; Bronček, Jozef
Microstructure of laser-modified electro-sparking coatings
typ: artykuł
Radziszewska-Wolińska, Jolanta; Milczarek, Danuta; Radek, Norbert; Pasieczyński, Łukasz; Petru, Michal
Influence of composition of anti-graffiti coating system used in rolling stock on fire end structure properties
typ: artykuł
Ulewicz, Robert; Nový, František
Influence of laser treatment on properties of high speed tool
typ: artykuł
Żórawski, Wojciech; Kowalski, Szymon; Mądry, Janusz; Sienicki, Jarosław; Góral, Anna; Makrenek, Medard
Additive manufacturing of titanium with application of cold spray process
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/