Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 54

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2018
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 54
typ: numer czasopisma
Prarat, Maciej; Jesionowski, Bernard
Najstarsze dzieje budowlane Wieży Kleszej na Zamku Wysokim w Malborku oraz prowadzone tam prace konserwatorskie w XIX w. w świetle wyników badań architektonicznych (cz. 1)
typ: artykuł
Rusnak, Marta; Szewczyk, Joanna
Okulograf jako innowacyjne narzędzie konserwatorskie. Propozycja poszerzenia zakresu badań dotyczących dziedzictwa architektury i urbanistyki
typ: artykuł
Marcinów, Aleksandra
Organizacja i struktura ochrony zabytków na pruskim Śląsku
typ: artykuł
Kołodziejczyk, Katarzyna
Kształtowanie tożsamości przestrzennej: dychotomia pomiędzy architekturą współczesną a sztukami wizualnymi
typ: artykuł
Moczko, Mateusz; Raszczuk, Krzysztof
Analiza stanu technicznego historycznej konstrukcji betonowej
typ: artykuł
Budziakowski, Mateusz
Lipnicki słup podcieniowy – identyfikacja przestrzeni miejskiej
typ: artykuł
Marcinek, Roman
Ogrody zamku Arundel. Tradycyjna atrakcja w zaskakującej odsłonie
typ: artykuł
Ślusarczyk, Marta
Jaworzno i Szczakowa w okresie zaborów – urbanistyka i architektura. Cz. I. Urbanistyka
typ: artykuł
Janczykowski, Jan
Ruiny zamków Małopolski – ochrona i udostępnianie
typ: artykuł
Pikulski, Piotr; Stala, Klaudia
Pałac królewski w Łobzowie w czasach Jana III Sobieskiego. W poszukiwaniu autora projektu odbudowy rezydencji na podstawie analizy dorobku architektów Piotra Bebera, Tylmana z Gameren i Augustyna Locciego
typ: artykuł
Dąbrowski, Jacek
Zakłady „Telefunkena” na warszawskim Kamionku, cz. II
typ: artykuł
Rajna, Karolina
Problem przobrażeń smalty na przykładzie barokowego ołtarza z kościoła Matki Boskiej Królowej Polski z Jakubowic (woj.opolskie, pow. kluczborski, gm. Byczyna)
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/