betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8947)
    Artykuły i Czasopisma (6597)
    Publikacje książkowe (443)
    Materiały konferencyjne (182)
    Prace dyplomowe (1705)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35439)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Chemistry
Czasopismo Techniczne. Chemia

typ: seria

  

ISSN 1897-6298
Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Technical Transactions
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Technical Transactions iss. 4. Chemistry iss. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2016

Technical Transactions iss. 17. Chemistry iss. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2015

Technical Transactions iss. 24. Chemistry iss. 2-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2014

Technical Transactions iss. 18. Chemistry iss. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2014

Technical Transactions iss. 1. Chemistry iss. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2013

Czasopismo Techniczne z. 17. Chemia z. 2-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2012

Czasopismo Techniczne z. 16. Chemia z. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2012

Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2011

Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2011

Czasopismo Techniczne z. 10. Chemia z. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2010

Czasopismo Techniczne z. 4. Chemia z. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2009

Czasopismo Techniczne z. 16. Chemia z. 2-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2008

Czasopismo Techniczne z. 13. Chemia z. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2008

Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2007


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/