Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10269)
    Artykuły i Czasopisma (7422)
    Publikacje książkowe (710)
    Materiały konferencyjne (209)
    Prace dyplomowe (1889)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (17)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39675)
Inne bazy bibliograficzne (14183)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7293)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Computer Science and Information Systems
Czasopismo Techniczne. Informatyka

typ: seria

  

ISSN 1897-631X
Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Technical Transactions
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 3


Czasopismo Techniczne z. 9. Informatyka z. 1-I
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2011

Czasopismo Techniczne z. 24. Informatyka z. 1-I
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2008

Czasopismo Techniczne z. 7. Informatyka z. 1-I
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2007


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/