Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 7. Architektura z. 2-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-6271
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 33
12
następne

Augustyn-Lendzion, Ewa
Czy istnieje ,,miasto bez serca”? – przykład Stargardu Szczecińskiego
typ: artykuł
Awtuch, Anna
„Serce nie sługa” – przypadek gdański
typ: artykuł
Barczykowska, Agnieszka; Muskała, Maciej
Dzieci ulicy w „sercach miasta”
typ: artykuł
Barek, Radosław
Nad „suchą wodą” w centrum miasta – zasypane zakole Warty w Poznaniu. Rewitalizacja a nowa kreacja
typ: artykuł
Bierwiaczonek, Krzysztof; Nawrocki, Tomasz
„Serca” śląskich miast w społecznej percepcji
typ: artykuł
Blazy, Rafał
Aglomeracja policentryczna jako organizm „bez serca” – na przykładzie Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego
typ: artykuł
Błachut, Jakub
Specjalne strefy ekonomiczne w obszarze miasta
typ: artykuł
Błażko, Agnieszka; Skrzypek-Łachińska, Małgorzata; Andrzejewska, Aleksandra; Czyż, Piotr; Desowska, Agnieszka; Erecińska, Magdalena
„Serce miasta” jako muzeum sztuki narodowej
typ: artykuł
Bradecki, Tomasz
,,Serce miasta” Stoke-on-Trent
typ: artykuł
Calvi, Alessandro; Żakowska, Lidia; D'Amico, Fabrizio
Zaawansowane metody symulacji w rozwiązywaniu interdyscyplinarnych problemów planowania i projektowania przestrzeni transportu
typ: artykuł
Celewicz, Piotr
Atrakcyjność miejsca w aspekcie rewitalizacji terenów poprzemysłowych – wybrane przykłady w Niemczech
typ: artykuł
Cisek, Ewa
Współczesne Oslo – „serce miasta” na granicy gór i morza
typ: artykuł
Czajka, Roman; Sobolewski, Andrzej
Konfrontacja Starego Miasta we Wrocławiu z nowymi urbanistyczno-architektonicznymi
typ: artykuł
Czechowicz, Jacek
XIX-wieczne układy zwartej zabudowy Krakowa na przykładzie dwóch rynków Podgórza
typ: artykuł
Czekiel-Świtalska, Elżbieta
Tożsamość miasta Szczecina
typ: artykuł
Djukic, Aleksandra
Publiczna przestrzeń ulicy – przekształcenie i ulepszenie tożsamości
typ: artykuł
Dudzic-Gyurkovich, Karolina; Gyurkovich, Mateusz
Bulwary wiślane – zielony „salon” Krakowa
typ: artykuł
Fiuk, Piotr
Czy odbudowane stare miasto w Szczecinie może stać się kulturowym centrum miasta w XXI wieku?
typ: artykuł
Franta, Anna
Kultura miasta
typ: artykuł
Gachowski, Marek
Transformujące założenia urbanistyczne jako samorządowe inicjatywy urbanistyczne mogące reanimować obumierające obszary w „sercu miasta”
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/