Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 55

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2018
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 55
typ: numer czasopisma
Przygodzki, Dominik
Od stanowiska archeologicznego do rezerwatu archeologicznego i parku archeologicznego, czyli muzealizacja archeologiczna
typ: artykuł
Matusik, Agnieszka
Tożsamość stoczni – nowe obiekty kultury w poprzemysłowym krajobrazie Gdańska
typ: artykuł
Prarat, Maciej; Jesionowski, Bernard
Najstarsze dzieje budowlane Wieży Kleszej na Zamku Wysokim w Malborku oraz prowadzone tam prace konserwatorskie w XIX wieku w świetle wyników badań architektonicznych (cz. 2)
typ: artykuł
Pikulski, Piotr
W poszukiwaniu architektonicznego stylu Jana III Sobieskiego
typ: artykuł
Godula-Węcławowicz, Róża
Zapomniani prekursorzy dziedzictwa niematerialnego. Synteza wartości kulturowych przestrzeni Państwa Polskiego po latach
typ: artykuł
Węcławowicz, Tomasz
Kościół parafialny w Prandocinie. Zalety purystycznej rekonstrukcji fazy romańskiej
typ: artykuł
Wikłacz, Zbigniew
Wilgoć w budynkach zabytkowych
typ: artykuł
Skowroński, Piotr
Warszawski pałac Radziwiłłów w czasach dwóch sejmów delegacyjnych (1767–1768, 1773–1775)
typ: artykuł
Proksa, Michał; Zub, Monika
Elementy architektoniczne i konstrukcyjne oraz wyposażenie wnętrza kościoła w Komarowie-Osadzie koło Zamościa
typ: artykuł
Kołodziejczyk, Piotr
Zabytki i dziedzictwo Bliskiego Wschodu. Wartość i problemy ochrony
typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
Współczesne interpretacje klimatu miejsca
typ: artykuł
Nowak, Tomasz; Bednarz, Łukasz; Jasieńko, Jerzy; Karolak, Anna; Kiedrzyn, Justyna
Badania i analiza stanu technicznego ścian drewnianej konstrukcji zrębowej kościoła św. Jana Nepomucena we Wrocławiu
typ: artykuł
Tomaszek, Tomasz
Autentyczność dziedzictwa architektonicznego w perspektywie kontynuacji tradycji
typ: artykuł
Kuśnierz, Kazimierz
Rynki wybranych miast nowożytnych w Małopolsce – cz. 1 (ośrodki gospodarcze)
typ: artykuł
Gaczoł, Ewa; Pilch, Daria
Konserwacja negatywów kolodionowych na podłożu szklanym
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/