Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 56

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2018
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 56
typ: numer czasopisma
Rouba, Bogumiła J.
Potrzeba strukturyzacji wiedzy
typ: artykuł
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Powroty do przeszłości w centrach miast historycznych
typ: artykuł
Szmelter, Iwona
Holizm to przyszłość? Całościowa perspektywa ochrony dziedzictwa kultury materialnego, niematerialnego i cyfrowego
typ: artykuł
Dobosz, Piotr
Perspektywy prawa i organizacji administracji konserwatorskiej w 100-lecie powstania niepodległych służb ochrony zabytków w Polsce
typ: artykuł
Szmygin, Bogusław
Sto lat ochrony zabytków w Polsce – założenia analizy
typ: artykuł
Myczkowski, Zbigniew
Krajobraz kulturowy – fenomen integracji ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Wieś i miasteczko polskie w Niepodległej i po 100 latach
typ: artykuł
Stala, Klaudia
Na straży tożsamości i dziedzictwa narodowego. Archeolodzy w służbie II Rzeczypospolitej
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/