Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions 2019

typ: seria

  

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Wydawca Wydawnictwo PK
Data wydania 2019
Kolekcja
Technical Transactions
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 4


Technical Transactions. Iss. 4
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2019

Technical Transactions. Iss. 3
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2019

Technical Transactions. Iss. 2
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2019

Technical Transactions. Iss. 1
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2019


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/