Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 24

typ: numer czasopisma

  

Tytuł tomu Woda i zieleń w architekturze = Water and greenery in architecture
Data wydania 2018
ISSN 1731-2442
Kolekcja
Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 21
12
następne

Seruga, Wacław
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy
typ: artykuł
Bednarz, Martyna
Rewitalizacja bulwarów Wiślanych - próba stworzenia nowej przestrzeni publicznej w mieście
typ: artykuł
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena ; Piwowar, Konrad
Rewitalizacja obszarów nadrzecznych w przestrzeniach miejskich
typ: artykuł
Klimowicz, Joanna
Wybrane przykłady zastosowania zieleni i wody jako naturalnych elementów przestrzeni poprawiających warunki lokalnych klimatów
typ: artykuł
Huebner, Jarosław
Zgoda wodnoprawna – systemy gospodarowania wodą deszczową na terenach mieszkaniowych
typ: artykuł
Mikielewicz, Renata
Zielone miasto - socjalna utopia?
typ: artykuł
Bucka, Agnieszka
"Ogród" w przestrzeni mieszkalnej - korzyści z obecności zieleni i wody we wnętrzach na przykładzie analizy wybranych przykładów
typ: artykuł
Pluta, Katarzyna
Woda w kompozycji współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych
typ: artykuł
Poklewski-Koziełł, Damian
Rola terenów nadbrzeżnych i parków kieszonkowych w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego na przykładzie osiedla Nordhavnen w Kopenhadze
typ: artykuł
Pachauer, Volker ; Suchoń, Filip
Typy zieleni i elementy wodne w przestrzeni dawnego miasta-twierdzy Trebinje
typ: artykuł
Haupt, Patrycja
Naturalne elementy kompozycji w przestrzeni zespołów mieszkaniowych
typ: artykuł
Gyurkovich, Mateusz ; Sotoca, Adolfo
Zieleń jako element kształtowania miejskich przestrzeni publicznych dedykowanych kulturze – wybrane przykłady
typ: artykuł
Lubelska, Maria
Współczesne znaczenia wody i zieleni w biurowcu wizytówce – na przykładzie Business Tower Norymberga
typ: artykuł
Kowalski, Przemysław ; Scherzer, Cornelius
Tereny nadrzeczne w miastach jako element systemu Zielonej Infrastruktury w kontekście projektów rewitalizacyjnych podejmowanych w ramach wystaw ogrodniczych Gartenschau w Niemczech
typ: artykuł
Homiński, Bartłomiej
Baseny i kąpieliska geotermalne w Islandii jako element przestrzeni publicznej. Rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne i krajobrazowe sprzyjające kontaktom społecznym
typ: artykuł
Warzocha, Karolina
Od „ziemi niczyjej” do półprywatnych ogródków przydomowych – tereny zielone krakowskich osiedli mieszkaniowych
typ: artykuł
Bizio, Krzysztof
Architektura obiektów rekreacyjnego zamieszkiwania pasa nadmorskiego Pomorza Zachodniego na przełomie XX i XXI w. Urbanizacja i komercjalizacja przestrzeni oraz ich wpływ na środowisko kulturowe i naturalne
typ: artykuł
Meshcheriakov, Volodymyr
Recreation of a central element of the structure of spiritual buildings in Odesa – Transfiguration cathedral in 1991–2010
typ: artykuł
Twardowski, Mariusz ; Żabicka, Agnieszka
Refleksyjne odbicie architektury - synteza wody i dzieła architektonicznego
typ: artykuł
Kusińska, Elżbieta
Współczesne miasta Zagłębia Ruhry – zielone poprzemysłowe aglomeracje
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/