Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture : monograph. Vol. 1 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury : monografia. Vol. 1

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2018
ISBN 978-83-65991-06-5
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2018
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej / Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 13

Bardzińska-Bonenberg, Teresa
Work of Architecture – between intuition and rationalism
typ: fragment książki
Białkiewicz, Andrzej
Which way to choose in the adaptive reuse of sacred buildings
typ: fragment książki
Fross, Klaudiusz
Knowledge as a way to architecture. Designing with the use of research – Design by Research
typ: fragment książki
Gzell, Sławomir
Being like Emma Thompson
typ: fragment książki
Zvi, Hecker
Draw because I have to think
typ: fragment książki
Juzwa, Nina
Pragmatism or emotion? The sources of architectural form
typ: fragment książki
Monestiroli, Antonio
The exalted rationalism of Aldo Rossi
typ: fragment książki
Pabich, Marek
Rationalistic art framework
typ: fragment książki
Podhalański, Bogusław
Plus ratio quam… intuitio
typ: fragment książki
Rokicki, Wiesław
Rationalism or intuition in the age of algorithmic methods of searching for structural forms
typ: fragment książki
Segal, Rafi
The irrational life of architecture
typ: fragment książki
Zuziak, Zbigniew K.
Feelings and reasons in the architecture of the city. A lesson from two inner cities
typ: fragment książki
Żychowska, Maria Jolanta
Between rationalism in architecture and poetry
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/