Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture : monograph. Vol. 2 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury : monografia. Vol. 2

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2018
ISBN 978-83-65991-07-2
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2018
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej / Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 14

Battaino, Claudia
Rationalistic and intuitive way to architecture
typ: fragment książki
Bokov, Anna
Rationalizing intuition: Vkhutemas and the Pedagogy of Space, 1920–1930
typ: fragment książki
Bonenberg, Agata
The intuitive creative process in the spatial environment
typ: fragment książki
Dal Fabbro, Armando
Prolegomena for a living architecture
typ: fragment książki
Gała-Walczowska, Monika
The Temple of Two Visions – rational and poetic pretexts of architecture
typ: fragment książki
Janowski, Maciej
Layers of intuition in architecture
typ: fragment książki
Kobylarczyk, Justyna
Ideas about architecture / Architecture of the ideas
typ: fragment książki
Kwiatkowska, Ada
Architectural formation: the imperfect structural stability and perfect instability of the creation’s language
typ: fragment książki
Martinelli, Patrizio M.
Rational Italian interiors, 1928–1948
typ: fragment książki
Neri, Raffaella
Founded on knowledge
typ: fragment książki
Pratelli, Alberto
A rational intuition
typ: fragment książki
Słyk, Jan
A theoretical model of work in architecture and in music
typ: fragment książki
Trillo de Leyva, Juan Luis
In praise of shadows or the rational intuition of light
typ: fragment książki
Wierzbicka, Anna Maria
Meaningful architecture – intuitive symbolic code
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/