Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture : monograph. Vol. 3 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury : monografia. Vol. 3

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2018
ISBN 978-83-65991-08-9
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2018
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej / Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 12

Barnaś, Janusz
The professional toolset of Peter Zumthor
typ: fragment książki
Fołtarz, Adam
Defining architecture in the spirit of an open mind
typ: fragment książki
Hansen, Dirk
Emotional architecture or not. The use and misuse of space
typ: fragment książki
Hunger, Bartosz
Irrational form or practical packaging – two directions in design of contemporary sports facilities
typ: fragment książki
Kozłowski, Tomasz
Architecture – a rational or intuitive definition?
typ: fragment książki
Malacarne, Gino
Aldo Rossi. The logic and invention of the project
typ: fragment książki
Nadolny, Adam
The intuitive path to architecture and its message broadcast in the public media on the example “Wejchertowie”, a documentary from 1979
typ: fragment książki
Olenderek, Joanna
Woman’s intuitive way to architecture
typ: fragment książki
Paprzyca, Krystyna
Artistic vision and architecture
typ: fragment książki
Słuchocka, Katarzyna
The image of architecture
typ: fragment książki
Wojtkun, Grzegorz
Rational intuition in Swedish architecture – between the avant-garde and the revolution
typ: fragment książki
Zaguła, Artur
Imagination or reason – rational and intuitive issues in the work of Daniel Libeskind
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/