Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture : monograph. Vol. 5 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury : monografia. Vol. 5

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2018
ISBN 978-83-65991-10-2
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2018
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej / Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 10

Bigaj, Przemysław
On the creative path towards architectural originality – rationalist motivations or intuitive search for attractiveness in contemporary architecture?
typ: fragment książki
Ciarkowski, Błażej
Rationality, utility, durability. Reinforced concrete thin-shell structures
typ: fragment książki
Czechowicz, Jacek
Intuition and rationalism in creating the form
typ: fragment książki
Grzelakowski, Tomasz
From Venustas to Firmitas in sustainable architecture
typ: fragment książki
Gumińska, Anna
Utility of architecture or beauty?
typ: fragment książki
Gyurkovich, Magdalena
Exhibition – the space created for the exhibit
typ: fragment książki
Pieczara, Marta
Rationalism and intuition in urban planning. The case of Philadelphia
typ: fragment książki
Tulkowska-Słyk, Karolina
Housing applied. Rationalisation and individualisation of the living space
typ: fragment książki
Tyc, Grzegorz
(Re)searching forms of the future. Futurism and contemporary architecture
typ: fragment książki
Żuk, Paweł
Archigram – an intuitive way to architecture
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/