Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture : monograph. Vol. 8 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury : monografia. Vol. 8

typ: zbiór rozdziałów

  

Data wydania 2018
ISBN 978-83-65991-13-3
Kolekcja
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2018
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej / Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 10

Bamberski, Michał
Materializing the intangible
typ: fragment książki
Ciepłucha, Wojciech
7 design methods in architecture
typ: fragment książki
Drozdowski, Adam
Architecture, fashion, rationalism? Concrete shells and architectural concepts in parisian haute couture by Cristóbal Balenciaga
typ: fragment książki
Kozłowska, Wioletta
Architecture’s dreams of irrationality
typ: fragment książki
Lepak, Konrad
Architecture as sculpture. Rationalism and intuition in designing process
typ: fragment książki
Mańkowska, Agnieszka
Rationalist and intuitive issues in temporary architecture
typ: fragment książki
Matuszewska, Joanna
Rational versus intuitive – on the approach to building a form and looking for a shape, on the example of Stefan Krygier’s architectural concept
typ: fragment książki
Omieciński, Tomasz
Beauty – the most practical aspect of the Vitruvian Triad in the context of the eternity of architecture
typ: fragment książki
Stefańska, Anna
Creative inspirations and technical thought in the architectural design of contemporary open pavilions
typ: fragment książki
Twardowski, Grzegorz
Original architecture
typ: fragment książki


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/