Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 14. Środowisko z. 4-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 1897-6336
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14

Biały, Mariusz
Wpływ prekonsolidacji podłoża na osiadania hiperboloidalnej chłodni kominowej
typ: artykuł
Biliński, Wojciech; Piszczek, Kazimierz
Materiałowe i technologiczne podstawy systemu KERASAL® stosowanego do modernizacji wewnętrznych powierzchni żelbetowych zbiorników na wodę czystą
typ: artykuł
Biliński, Wojciech; Piszczek, Kazimierz
Zastosowanie systemu KERASAL® do remontu powierzchni wewnętrznej żelbetowego zbiornika na wodę pitną
typ: artykuł
Gaszyński, Jan; Pabian, Zbigniew
Udarowe zagęszczanie gruntu spoistego w eksperymentalnych badaniach laboratoryjnych
typ: artykuł
Grodecki, Michał
Ścianka szczelna jako element kotwiący przenoszący siły poziome
typ: artykuł
Kwiecień, Sławomir
Analiza numeryczna wykalibrowanego układu wbijana kolumna kamienna–słaby grunt
typ: artykuł
Łach, Karolina; Gaszyński, Jan
Wpływ anizotropii na przemieszczenie fundamentu wywołane działaniem źródła ciśnienia
typ: artykuł
Łupieżowiec, Marian
Analiza posadowienia obiektów wielkowymiarowych z uwzględnieniem silnej zmienności sztywności gruntu w zakresie małych odkształceń
typ: artykuł
Sawicki, Andrzej; Kulczykowski, Marek
Doświadczalne studium współpracy gwoździa z gruntem
typ: artykuł
Skutnik, Zdzisław
Symulacja numeryczna zmian stanu nasycenia i ciśnienia wody w porach w rdzeniu zapory Czorsztyn podczas obniżania poziomu wody w zbiorniku
typ: artykuł
Truty, Andrzej; Podleś, Krzysztof
Modele MES wielkogabarytowych płyt fundamentowych wzmacnianych układem pali
typ: artykuł
Urbański, Aleksander; Hrabowski, Włodzisław
Modelowanie numeryczne zjawisk termicznych, filtracyjnych i mechanicznych w wybranej sekcji zapory w Solinie
typ: artykuł
Witakowski, Piotr
Zdalne pomiary przemieszczeń obiektów budowlanych
typ: artykuł
Grodecki, Michał; Gwóźdź, Jacek; Fryś, Piotr; Truty, Andrzej; Urbański, Aleksander; Wojdyła, Krzysztof
Osuwisko w Nadolanach. Badania geologiczne i symulacje numeryczne
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/