Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 15. Środowisko z. 1-E

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 1897-6301
Kolekcja
Technical Transactions. Electrical Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 18

Bartosik, Marek; Lasota, Ryszard; Wójcik, Franciszek
SVB 25/15 kV; 60/50/16,7 Hz; 400-1250 A; 40 kA : ultraszybkie próżniowe wyłączniki synchronizowane dla trakcji kolejowej prądu przemiennego
typ: artykuł
Buze, Andrzej; Mokrosiński, Andrzej; Zamojski, Józef
Nowe materiały i technologie podnoszą jakość maszyn trakcyjnych
typ: artykuł
Czuchra, Wojciech; Mysiński, Wojciech; Zając, Waldemar
Modelowanie filtrów przeciwzakłóceniowych RFI dla pojazdów komunikacji miejskiej
typ: artykuł
Drozdowski, Piotr
Napęd pojazdów z wielofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym
typ: artykuł
Dudek, Roman; Stobiecki, Andrzej
Hamowanie przeciwwłączeniem przewodowej lokomotywy kopalnianej z tranzystorowym układem sterowania
typ: artykuł
Jakubas, Wiesław
Badania symulacyjne impedancji wejściowej obwodów torowych dla sygnałów wyższych częstotliwości
typ: artykuł
Judek, Sławomir; Karwowski, Krzysztof
Bezstykowe zasilanie pojazdu elektrycznego w warunkach zmiennego sprzężenia magnetycznego
typ: artykuł
Kałuża, Eugeniusz
Analiza czynników ograniczających parametry trakcyjne lokomotyw elektrycznych o układzie osi C0-C0, zasilanych z sieci 3 kV DC
typ: artykuł
Karwowski, Krzysztof; Mizan, Mirosław; Skibicki, Jacek; Pazdro, Przemysław
Badania eksperymentalne przy wykorzystaniu układu monitoringu dynamicznego oddziaływania odbieraka prądu na sieć trakcyjną
typ: artykuł
Kobielski, Andrzej
Dyskretny model sieci trakcyjnej w badaniach dynamiki układu mechanicznego odbierak prądu - sieć trakcyjna
typ: artykuł
Kobielski, Andrzej; Prusak, Janusz; Popczyk, Marek
Ocena procedur pomiarowych na przykładzie zmienności kolejowych obciążeń trakcyjnych
typ: artykuł
Kozierkiewicz, Maciej
Zagadnienia dotyczące stosowania kondensatorów włączanych pomiędzy obwody zasilane napięciem sieciowym i karoserię trolejbusu w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji
typ: artykuł
Sikora, Andrzej; Kulesz, Barbara
Dobór transformatorów prostownikowych podstacji trakcyjnych
typ: artykuł
Skarpetowski, Grzegorz
Wybrane problemy związane z modelowaniem i wymiarowaniem przekształtnika wejściowego lokomotywy zasilanej z sieci napięcia przemiennego
typ: artykuł
Szymański, Zygmunt
Dynamika układu napędowego hybrydowego pojazdu kołowego napędzanego silnikiem spalinowym
typ: artykuł
Węgiel, Tomasz; Sułowicz, Maciej; Borkowski, Dariusz
Realizacja systemu pomiarowego do zdalnej oceny silników indukcyjnych
typ: artykuł
Wróbel, Zofia; Ziemba, Robert
Symulacja przepięć atmosferycznych w układach linii potrzeb nietrakcyjnych, zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym
typ: artykuł
Zając, Waldemar; Czuchra, Wojciech
Impedancja wejściowa pojazdów trakcyjnych w aspekcie dopuszczalnych poziomów zakłóceń w sieci trakcyjnej
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/